Maliye Bakanlığının http://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm adresinde de duyurulduğu üzere “Maliye Bakanlığının e-bordro hizmeti 01.09.2015 tarihi itibariyle sadece; e-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden verileceği bildirilmiştir.

Sandığımızdan borç kullanmak için başvuruda bulunan ortaklarımızın, e-bordrolarına Sandığımızca erişilemeyeceğinden, borç senedi ekine ortaklarımızca temin edilecek son aya ait onaylı maaş bordrosu suretinin eklemesi gerekmektedir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

Borç senedi tıklayınız.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü