Ortaklarımıza Duyuru

Son günlerde sandığımızla ilgili olarak ulusal basında çıkan ve çeşitli medya kuruluşlarına da yansıyan iddialar hakkında ortaklarımızdan telefon yada e-mail yoluyla gelen yoğun bilgi talepleri üzerine iş bu bilgilendirme duyurusunun yapılması ihtiyacı duyulmuş olup;

-          Haberlerde bahsi geçen iddialar haberin kendisinden de anlaşılacağı üzere geçmiş dönemleri kapsamaktadır.

-          Söz konusu hususlarla ilgili olarak hukuki süreçler başlamış ve halen devam etmektedir.

-          Sandığımız, 2014 yılını yaklaşık 110 milyon TL kar ile kapatmış ve mali açıdan hiçbir güçlük yaşamadığı gibi uzun yıllar boyunca da tüm yükümlülüklerini karşılayacak güçtedir.

-          Yine haberlerde bahsi geçen Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi de 2014 yılında tarihinde ilk kez yaklaşık 4,5 milyon TL teknik kar elde etmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine duyurulur.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı