“ 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve demokrasiye yapılan hain saldırı sonucu yaşanan gelişmeler sebebiyle; Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları hakkında alınan kararlar ve yapılan işlemler halen devam etmekte olup, yaşanan belirsizlikler sebebi ve Sandığımız mensuplarının tasarruflarının yaşanan olağanüstü günler içerisinde korunması adına kısa süreli durdurulmuş olan Sandığımızda borç verme işlemleri; Sandığımızda devam eden herhangi bir borcu bulunmayan ortaklarımız için, aidat karşılığı ve ipotek karşılığı konut borçlanma işlemleri açılmıştır. Ayrıca, Sosyal Yardım İşlemleri, (emeklilik, vefat, kısmi ve tam maluliyet işlemleri) Ortaklıktan Ayrılma işlemleri yapılabilmektedir.”

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı