Yönetim Kurulumuzun ; 05/03 /2017 gün ve 02 numaralı toplantısında,  01/07/2017 tarihine kadar süre verilerek tip geçişlerine izin verilmiştir.

POLSAN ORTAKLIK MODELLERİ

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklarına, "Standart Ortaklık" ve "Katılımcı Ortaklık" Fonu olmak üzere, Ortaklık imkanı sunmaktadır.

STANDART ORTAKLIK

Standart ortakların aidatları; mevduat bankalarında, faizli kazanç esaslarına göre yatırım seçeneklerinde değerlendirilmekte, gelirleri faiz geliri olarak yansımaktadır. Standart Ortaklık Fonunun faizli yönetim esaslarına göre değerlendirilecek olması sebebiyle, Sandıktan Standart Ortaklara faiz mukabili nakit ödemeli borç çeşitlerini kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KATILIMCI ORTAKLIK

Katılım ortaklarının aidatları; Katılım bankalarında değerlendirilmektedir. Katılımcı Ortaklık fonunun faizsiz yatırım seçeneklerinde değerlendirilecek olması nedeniyle Katılımcı ortakların gelirleri kar payı olarak yansımaktadır. Katılımcı ortakların kar payı gelirleri de yine katılım bankalarında katılım mevduatına eklenerek değerlendirilmektedir.

Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar, ortak sayısı ve yatırım seçeneklerinde ki sınırlılık nedeniyle, yıllık kar payları ve emeklilik yardımları, Standart Tip Ortaklığa göre değişiklik gösterecek olup, Polis Memuru ve 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 2.000,00- TL ile 15.000,00-TL tutarında farklılık arz edebilmektedir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığınca faizsiz yönetim esaslarına göre değerlendirilmek üzere oluşturulan "Katılımcı Ortaklık Fonu" nda ki Katılımcı Ortaklara, Sandıktan faiz mukabili nakit ödemeli borç çeşitlerini kullandırma imkanı bulunmamaktadır. Katılım Bankaları ve Katılım Bankaları Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde, nakit karşılığı kredi verilmesinin sistemsel olarak uygun olmadığı bildirilmiştir.

Katılım Bankalarında ki esas; Üretilen ya da satın alınan bir malın peşin ya da vadeli bedelle satılmasıdır. Örneğin 1.000,00- TL maliyeti olan bir malın peşin 1.500,00- TL'ye satılması ya da 1.000,00- TL maliyeti olan bir malın 2.000,00- TL'ye 6 ay vadeyle satılmasıdır. Satılan bir değerin peşin bedeli ile vadeli bedeli arasındaki fark da vade farkıdır.

Katılımcı Ortaklık modeli kapsamındaki ortaklık hak ve diğer yükümlülüklerinde; Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KATILIMCI ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

STANDART ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü