İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

Kanun Numarası      : 3201
Kabul Tarihi              : 4/06/1937
Resmi Gazete           : 12/06/1937 – 3629
Yayımlandığı Düstur:
Tertip                         : 3
Cilt                             : 18
Sayfa                         : 317

Madde 90 (Değişiklik: 20/01/1960-7410/1 Maddesi)

Emniyet Umum Müdürlüğü'ne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa Ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur. Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup Ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tespit edilen hususlarla birlikte, Sandık İdare Binaları, Talebe Yurtları, Dinlenme Kampları ve Ortakların Mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir. Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90. madde hükümlerine tabidir. 

 

Eliz Yazılm 2019