İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

28.12.2018 TARİHLİ KANUN

Kanun Numarası: 7159
Kabul Tarihi        : 28.12.2018
Resmi Gazete     : 30639

Madde 1: "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın Daimi Ortağıdır."

Kabul edilen yasayla birlikte, bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm Emniyet Mensupları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Daimi Ortağı olacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan memurlar bu kapsam dâhilinde olmayıp, isteğe bağlı olarak POLSAN’a Ortak olabileceklerdir.

Halen POLSAN Ortağı olan memurlar ise isteğe bağlı Ortaklık kapsamında, Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüzüğünde belirtilen haklarını kullanmaya devam edeceklerdir.

 

 

Eliz Yazılm 2019