İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 18. maddesi;

"Ortaklık aidatı, Ortakların Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin %5’i tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla %10’a kadar arttırılabilir".

17.06.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin %8‘inin aidat tutarı olmasına karar verilmiştir.         

 

Eliz Yazılm 2019