İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden, Emniyet Teşkilatı'ndan ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, Ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık Ortaklığından ayrılmış sayılırlar. Birikmiş aidatları ve kâr payları; Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları tahsil edildikten sonra ödenir. 3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara, ortaklık süresince birikmiş aidatları 3 yılın tamamlandığı tarihte ödenir.

28 Aralık 2018 tarihinden sonra Ortak olanlar, Sandığın Daimi Ortağıdır.

 

Eliz Yazılm 2019