İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00
Borç Senetlerinde Neden Daire Amirinin Onayı İsteniyor?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın herhangi bir şehirde herhangi bir şubesi yoktur. Borç senetlerinin o kişiye ait olup olmadığının tespit edilebilmesinin tek yolu Daire Amirinin onayıdır.

 

POLSAN'dan Kullanılan Borçlarda Masraf Alınır Mı?

Sandığımızca Ortaklarımıza verilen borçlardan, borcun dayanağı olan Borç Senedinin üzerinde yazılı para miktarı üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, ilgili yıl için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen oranlar ve Maliye Bakanlığı Genelgeleri ve diğer mevzuattaki esaslar dâhilinde kesinti yapılmaktadır.

Bilindiği üzere “Damga Vergisi Kanunu” uyarınca borcun mükellefi, belgeyi imzalayan kişilerdir. Kanun, kurumlara mükelleften kesinti yaparak, yapılan kesintiyi ilgili Vergi Dairelerine yatırma yükümlülüğü yüklemektedir. Bu kapsamda, kesilen damga vergilerinin tamamı Vergi Dairelerine yatırılmaktadır.

Ortaklarımız kullanacakları borcun sadece %0,948’ini Damga Vergisi olarak devlete ödemektedirler. Sandığımız, borç verme uygulamalarında dosya masrafı ya da komisyon talep etmediği gibi herhangi bir kesinti de yapmamaktadır.

Aynı konu ile ilgili olarak, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunan Ortaklarımızın, taleplerinin reddedildiğine ilişkin örnek kararlar ekte yer almaktadır.

EKLER;

Örnek Karar

Örnek Karar - 1 -

Örnek Karar - 2 - 

Eliz Yazılm 2019