İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00
19.06.2021 - 52. OLAĞAN GENEL KURUL YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 247 Genel Kurul Üyesinin katılımı ile 19 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleşmiştir.

Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçimlerde;

Yönetim Kurulu Asil  Üyeliklerine:

Ahmet OĞAN        - Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Resul HOLOĞLU  - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Adem ÇAKICI        - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Ahmet ŞENGÜN   - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Zafer AKTAŞ         - İstanbul İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Servet YILMAZ      - Ankara İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Hasan YİĞİT          - TEM Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Orhan ÇEVİK         - Personel Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
Erdal ÇETİNKAYA - Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü


Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

Cüneyt ÜNAL  - Güvenlik Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü
Volkan İMİŞCİ - Dışilişkiler Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü
Hulusi ALKAN - Personel Daire Başkanlığı 2. Sınıf Emniyet Müdürü 

seçilmişlerdir.

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet OĞAN, Başkan Vekilliğine ise Sayın Resul HOLOĞLU seçilmişlerdir.

Genel Kurul’da, 13.04.2019 – 19.06.2021 tarihleri arasında görev yapan Sayın Ahmet OĞAN Başkanlığındaki Yönetim ve Sayın Cüneyt ÜNAL Başkanlığındaki Denetim Kurullarının ibra edilmelerine,

Olağan Genel Kurul Toplantı Raporu, Faaliyet ve Denetim Raporları ile Genel Kurul’da karar altına alınan mevzuat değişiklikleri, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Sandığımızın internet sayfasının "Ortak Online" bölümünde yayınlanacaktır.

Şahsımıza duyulan güven için teşekkür eder, bu güvene layık olmak için tüm gayretimizle çalışacağımızı siz değerli Ortaklarımızın bilgisine sunarız.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SAYIN MUSTAFA SELÇUK'UN PASHA BANK VE OMG CAPİTAL ADVİSORS İLE WEBİNAR KONUŞMASI

 

 

27.07.2020 - KURBAN BAYRAMI KESİNTİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kurban bayramı nedeniyle,  POLSAN Ortaklarının maaşlarından yapılacak kesintilere ilişkin datanın, 30 Temmuz 2020 Arefe günü Müdürlüklerine iletilmesini talep etmektedir.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; PBYS olarak, Ağustos 2020 dönemine ait kesinti işlemleri, 30.07.2020 saat 09:30’da başlatılacak olup, bu saatten sonraki işlemler, kesintilerin gönderilmiş olması sebebiyle yapılamayacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

11.12.2020 - 2015 YILI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN ORTAKLIK ALACAKLARI

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90. maddesi uyarınca ortakları arasında yardımlaşmayı sağlamak maksadı ile kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığının iş ve işlemleri, söz konusu yasa ve bu yasaya dayanılarak yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü uyarınca yürütülmektedir.

Tüzüğün 35’inci maddesi, Sandık Ortaklığından ayrılma tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacakların Sandığa gelir olarak kaydedileceği hükmünü amirdir. Mezkur hüküm uyarınca, 2015 yılı ve öncesinde Sandık Ortaklığından ayrılmış olan ve hak etmiş olduğu alacaklarını almayan ortakların, beş yıllık sürenin dolmasından önce, alacaklarının ödenmesi talebiyle Sandığa başvurmaları zorunludur. 2015 yılı ve öncesinde Sandık Ortaklığından ayrılmış olan ve Sandık hesaplarında muhafaza edilmekte olan alacaklarının bulunup bulunmadığı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ortaklarımız 25.12.2020 tarihine kadar 444 72 00 numaralı İletişim Merkezinden bilgi alabilirler.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı

2020 TEMETTÜ DUYURUSU

2020 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir Ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır.

2020 yılına ait temettüler 10.04.2020 tarihi itibariyle Ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2020 yılında öz kaynaklarını 1.702.698.435,62 TL'den 2.134.877.458,65 TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.709.360.661,45 TL'den 2.143.829.571,53 TL’ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre %29  arttırarak 360.146.284,93 TL’ye çıkarırken,  net kârını da %27 oranında arttırarak 305.280.209,94  TL seviyesine ulaştırmıştır.

2020 yılı faaliyet dönemi net kârı 305.280.209,94. TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen net karın %40'ı Ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kâr payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen net kârın %50'si Yatırım Fonu, %10'u İhtiyat Fonu olarak Kâr Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2020 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Katılımcı Tip (B Tipi) Ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımı ile birlikte ödenecek olan yatırım fon tutarları hesaplarına eklenmiş olup,  2020 yılı içerisinde emeklilik nedeni ile Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Ortaklarımız  kendilerine ait 2020 yılı temettü tutarlarını "Ortak Online Temettüler" bölümünden görebileceklerdir.

24.03.2020 - UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ


Değerli Ortağımız,

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz.

Resmi Gazetede yayınlanan; “COVID - 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, 24.03.2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışma sistemini uygulayacağız ve ziyaretçi kabul edemeyeceğiz.

Çağrı merkezimiz mümkün olan en az sayıda kişi ile hizmet verecektir.

Emeklilik ve borç verme işlemlerimiz devam edecek olup, işlemleriniz ile ilgili evraklarınızı posta ya da kargo yolu ile sandığımıza ulaştırmanız halinde mümkün olduğunca makul sürelerde ikmal edilecektir.

Bu zor günlerin kısa sürede geçeceğine inanıyoruz. Anlayış ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

2019 YILI TEMETTÜ DUYURUSU

2019 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir Ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak "Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı " tablolarında yer alan "2019 Yılı Aylık Temettü Çarpanı" ile hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2019 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

2019 yılına ait temettüler 10.04.2020 tarihi itibariyle Ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2019 yılında öz kaynaklarını 1.432.677.504,28 TL'den 1.702.698.435,62 TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.437.004.171,79 TL'den 1.709.360.661,45 TL’ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre 128.747.459,50 TL arttırarak 279.506.827,88 TL’ye çıkarırken,  net kârını da %81 oranında arttırarak 241.022.339,55 seviyesine ulaştırmıştır.

2019 yılı faaliyet dönemi net kârı 241.022.339,55 TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen kârın %40'ı Ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kâr payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın %50'si Yatırım Fonu, %10'u İhtiyat Fonu olarak Kâr Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2019 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Katılımcı Tip (B Tipi) Ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımı ile birlikte ödenecek olan yatırım fon tutarları hesaplarına eklenmiş olup,  2019 yılı içerisinde emeklilik nedeni ile Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her Ortak için farklı değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

A TİPİ ORTAKLIK 2019 YILI TEMETTÜ DAĞITIM KATSAYILARI

AY

KATSAYI

YIL

1

0,007744043

2019

2

0,007693258

2019

3

0,007598913

2019

4

0,00755359

2019

5

0,007508494

2019

6

0,007432238

2019

7

0,007334725

2019

8

0,00731521

2019

9

0,007241466

2019

10

0,007127358

2019

11

0,007017365

2019

12

0,006902019

2019

B TİPİ ORTAKLIK 2019 YILI TEMETTÜ DAĞITIM KATSAYILARI

AY

KATSAYI

YIL

1

0,014332772

2019

2

0,014242957

2019

3

0,014133708

2019

4

0,012865392

2019

5

0,012811001

2019

6

0,012728399

2019

7

0,012656904

2019

8

0,012804486

2019

9

0,012729519

2019

10

0,012607354

2019

11

0,012518811

2019

12

0,012390142

2019

  

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

 

13.04.2019 - 51. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı 173 Genel Kurul Üyesinin katılımı ile 13 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleşmiştir. 

Divan Başkanlığını Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erhan GÜLVEREN yapmıştır.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU,

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İNCE,

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA, Genel Kurula teşrif etmişlerdir. Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçimlerde;

Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri;

Adem ÇAKICI - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet OĞAN - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi
Resul HOLOĞLU - 1. Sınıf Emniyet Müdürü KOM Daire Başkanı
Servet YILMAZ - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ankara İl Emniyet Müdürü
Ahmet ŞENGÜN - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Personel Daire Başkanı
Reşat DEMİREL - 1. Sınıf Emniyet Müdürü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı
Erdal ÇETİNKAYA - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı
Hasan YİĞİT - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Terörle Mücadelesi Dairesi Başkanı
Kayhan AY - 2. Sınıf Emniyet Müdürü İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı

Denetim Kurulu Asil Üyelikleri;

Cüneyt ÜNAL - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Güvenlik Dairesi Başkanı
Ali TEMİZ - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı
Atilla AKSOY - 2. Sınıf Emniyet Müdürü EGM Özel Kalem Müdürü seçilmişlerdir.

Genel Kurulun kapanmasından sonra yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet OĞAN,

Başkan Vekilliğine Sayın Resul HOLOĞLU seçilmişlerdir. Genel Kurul da, 04.03.2017 – 13.04.2019 tarihleri arasında görev yapan;

Yönetim Kurullarının, görev yapmış bütün üyeleriyle birlikte ibra edilmelerine,

Denetim Kurullarının, görev yapmış bütün üyeleriyle birlikte  ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Raporu, Faaliyet ve Denetim Raporları ile Genel Kurul’da karar altına alınan mevzuat değişiklikleri, Sandığımızın internet sayfasının 'Ortak Online' bölümünde yayınlanacaktır.

51. Genel Kurulun Üyelerinin ve Ortaklarımızın Yönetimimize gösterdiği güven ve teveccühten ötürü teşekkür ederiz.

Genel Kurulun bizlere verdiği yetki ve Ortaklarımızın gösterdiği teveccüh ile, Sandığımızı daha başarılı sonuçlara taşıyacağımıza inancımız tamdır.

Saygılarımızla

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkanlığı

27.05.2019 - RAMAZAN BAYRAMI KESİNTİLERİ DUYURUSU


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, POLSAN Ortaklarının maaşlarından yapılacak kesintilere ilişkin datanın 27.05.2019 tarihine kadar Müdürlüklerine iletilmesi talep etmektedir.

Haziran 2019 dönemine ait kesintiler 27.05.2019 tarihinde saat 16:30 itibariyle Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Bu sebeple; bu tarihten sonra gerçekleşen borçlanmalardan (28.05.2019 – 31.05.2019 tarihleri arasında), Haziran 2019’da ödenmesi gereken ilk taksit tutarı tahsil edilemeyecektir.

Kesintisi yapılamayacak borcun taksit tutarı, borçlu olan Sandık Ortağının; ilgili borç tutarını Sandığımıza ait T.C. Ziraat Bankası Anadolu Meydanı Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1282 0370 9613 2780 IBAN numarasına, Ad - Soyad ve Sicil belirterek ödemesi gerekmektedir. Aksi halde, vadesi gelen ve ödenmeyen taksitin, ödenmediği her gün için gecikme faizi tahakkuk edecek ve bu tutar Temmuz 2019 kesintilerine ilave edilecektir.

Borç Öteleme (Mola) İşlemleri, 27.05.2019 tarihinde saat 16:30’dan sonra kesintilerin gönderilmiş olması sebebiyle yapılamayacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

26.12.2018 - DAİMİ ORTAKLIKLA İLGİLİ DUYURU


Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na ortaklığı düzenleyen 7159 sayılı kanun, 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre, kanun metni aşağıda yer aldığı şekildedir.

Madde 1: "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın Daimi Ortağıdır".
Kabul edilen yasayla birlikte, bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm Emniyet Mensupları, Polis Bakım ve Yardım Sandığının Daimi Ortağı olacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan memurlar bu kapsam dahilinde olmayıp, isteğe bağlı olarak POLSAN’a Ortak olabileceklerdir.

Halen POLSAN Ortağı olan memurlar ise isteğe bağlı ortaklık kapsamında, Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüzüğünde belirtilen haklarını kullanmaya devam edeceklerdir.

Yeni yasanın tüm Teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

2018 YILI TEMETTÜ DUYURUSU


2018 yılı için Ortaklarımızın birikmiş aidat ve temettü toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir Ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının oranı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipine göre ayrıştırılmış "Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı" tablolarında yer alan "2018 Yılı Aylık Temettü Çarpanı" ile hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2018 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

2018 yılına ait temettüler Ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2018 yılında öz kaynaklarını 1.405.274.589,97. - TL'den 1.432.677.504,28. - TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.408.596.119,86. - TL'den 1.437.004.171,79. - TL’ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre %9 artırarak 13.229.606,35. - TL arttırarak 150.759.368,33. - TL’ye çıkarırken giderlerini 2.053.815,49. - TL (%12) azaltmış, net kârını da %13 oranında arttırarak 133.241.622,18 seviyesine ulaştırmıştır.

2018 yılı faaliyet dönemi net kârı 133.241.622,18. - TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen kârın %40'ı ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kâr payı olarak ilave edilmektedir. Tüzüğümüz ve ilgili yönetmeliklerimiz gereği, yıl içerisinde elde edilen kârın %50'si Yatırım Fonu, %10'u İhtiyat Fonu olarak Kâr Yedekleri hesabına eklenmekte ve yeniden yatırıma yönlendirilmektedir.

2018 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri halinde banka hesaplarına yatırılacaktır.

Katılımcı Tip (B Tipi) Ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımının içinde ödenecek olan yatırım fon tutarları, B tipi Ortakların hesaplarına eklenmiş olup, 2018 yılı içerisinde emeklilik nedeniyle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları, talepleri halinde banka hesaplarına yatırılacaktır.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her Ortak için ayrı hesaplanmakta olup, Ortaklarımız kendilerine ait güncel rakam bilgilerini Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebilirler.

Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

 

DEKONT AÇIKLAMASINA EKLENMESİ GEREKENLERİN DUYURUSU


Sandığımıza banka kanalıyla yapılacak ödemelerde, hesaplarınıza intikalinde gecikmeye sebebiyet verilmemesi için, dekont açıklamasına sicil ve T.C. kimlik numarasının MUTLAKA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. 

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

 

Eliz Yazılm 2019