İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda en az üç yıl ortaklığı bulunanlar Tüzüğün 24’üncü maddesi gereğince emekli yardımı alabilmektedir. En az üç yıl sandıkta ortak olarak bulunduktan sonra ortaklıkları sona erenlerden;

• 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara, yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlara, hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle Emniyet Teşkilatı’ndan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere,

• Emniyet Teşkilatı’ndan ilişiğinin kesildiği tarih itibarıyla hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere,

• Ortağın şehit olması veya ölümü halinde; şehit olma veya ölüm tarihinde hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması veya yasal mirasçılarından en az birine Emekli Sandığı ya da Sosyal Sigortalar Kurumu’nca maaş bağlanmış olması şartıyla yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre ortağın yasal mirasçılarına da emeklilik yardımı ödenmektedir.

Aidat tutarları, Aidat Kesintisine Esas Son Maaş 01.01.1999 öncesi %3, 01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arası %5 ve 01.07.2006 sonrası %8 olmak üzere 3 farklı aidat kesintisi söz konusudur.

A Tipi (Standart) Emeklilik Yardımı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) 01.01.1999 öncesi;
(01.01.1999 Öncesi Ortaklık Yılı süresi x 0.36 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş) + 01.01.1999 tarihine kadar Birikmiş Aidat ve Temettü Toplamı
b) 01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arasında;
(01.01.1999 - 01.07.2006 arası Ortaklık Yılı Süresi x 0.60 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)
c) 01.07.2006 tarihi sonrası;
(01.07.2006 sonrası Ortaklık Yılı süresi x 0.96 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)
01.01.1999 tarihi sonrası Temettü Toplamı ayrıca ödenir.

d) 01.01.2022 tarihi sonrası;

(01.01.2022 sonrası Ortaklık Yılı Süresi x 1.08 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)

B Tipi (Katılımcı) Emeklilik Yardımı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Varsa standart Ortak sisteminde geçirilen süre için standart Ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları, formülüyle hesaplanacaktır.

Emeklilik Yardımı İçin İstenen Evraklar

1. Bakanlık onayı,

2. İlişik kesme yazısı,

3. Dilekçe.

 

Eliz Yazılm 2019