İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00
Sandık ortaklığını başlatan, eksiksiz doldurulması ve kimlik fotokopisi ile beraber sandığa ulaştırılması gereken matbu belge.
Sandıktan ilişiği kesilen ortakların,ayrılmış oldukları yıla ait birikmiş tutar üzerinden hesaplanan ve ödeme yapılabilmesi için gereken matbu belge.
İlan edilen koşullara uyması halinde tercih edilen krediye ait taksitlerin 1-3 aya kadar ertelenmesini sağlayan matbu belge.
Hakedilen emeklililk yardım tutarının ödenebilmesi için sandığa gönderilmesi gereken matbu belge.
Borç verme işlemlerinin başlatılabilmesi için ıslak imzalı ve Daire Amiri onaylı şekilde sandığa ulaştırılması gereken matbu belge.
Sandık ortaklığının sonlandırılmasının talebi halinde gönderilmesi gereken matbu belge.
Askerlik, yurtdışı görev ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ortaklık dondurulma işlemleri için matbu belge.
Askerlik, yurtdışı görev ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ortaklığın devamı işlemleri için matbu belge.
Borç yapılandırma için matbu belge.
Borç verme işlemlerinin başlatılabilmesi için ıslak imzalı ve Daire Amiri onaylı şekilde sandığa ulaştırılması gereken matbu belge.
Eliz Yazılm 2019