İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Dünya ekonomisinde yaşanan sarsıntılar ve gelişen ülke piyasalarındaki likidite problemlerinin yanı sıra jeopolitik şartların ürettiği belirsizliklerle 2018 yılı zor ve sarsıcı bir yıl olarak geride kaldı. Kur ve faizdeki sert yükselişler piyasalarda yıpratıcı etkilere yol açtıysa da, ülkemiz, bu türbülanstan devletimizin ve ekonomi yönetimimizin proaktif tedbirleriyle çıkmayı başardı.

Dengelenme Süreci Türkiye ekonomisi, 2018 yılının son çeyreğinde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile gelişen ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştı. Ana teması Dengelenme, Disiplin ve Değişim (3D) olan yeni program, üç yıllık bir perspektifte Türkiye’nin mali disiplin, ödemeler dengesi ve sürdürülebilir büyüme için gerekli yapısal dönüşümü sağlamasını hedefliyor.

POLSAN, 2018 yılının yıpratıcı ekonomik şartlarına rağmen, gerek portföy yatırımlarının getirilerinde, gerekse şirketlerinin kârlılıklarında dikkate değer iyileşmeler sağladı. Portföy yatırımlarımızın getirileri bir önceki yıla göre %69 artış gösterirken, bağlı ortaklıklarımızın toplam kârı 40 milyon TL’ye ulaştı.

"POLSAN Yanınızda Olmaya Devam Ediyor", 2018 yılında Sandığımız 3.266 Ortağa 123 milyon TL Emeklilik Yardımı, 46 Ortağa 631 bin TL Maluliyet Yardımı ve 110 Ortağa 5,2 milyon TL Vefat Yardımı yapmanın yanı sıra 3 şehit Ortağının ailelerine 201 bin TL yardımda bulundu.

Borçlanma yardımlarıyla da Ortaklarının ihtiyaçlarına uygun maliyetli çözümler getiren Sandığımız, 2018 yılında 13.960 Ortağımıza 243 milyon TL borç verme hizmeti gerçekleştirdi.

Daha Yüksek Kârlılık, Daha İyi Emeklilik Yardımı Gelirlerini bir önceki yıla göre 13 milyon TL’den fazla artırarak 150.759.368 TL’ye çıkaran POLSAN, net kârını da %12,95 oranında artırarak 133.241.622 TL seviyesine ulaştırdı.

Tüzüğü gereği net kârının %40’ını Ortaklarına temettü olarak dağıtan Sandığımız, bu temettüyü her yıl Ortaklarının birikimlerine ekleyerek gelirlerini artırmaktadır. 2018 yılında net kârın %40’ı olan 53.296.648,87 TL, 2019 Nisan ayı sonu itibarıyla temettü olarak dağıtılacaktır. Elde edilen kârın geri kalan %10’luk kısmı ihtiyat fonuna, %50’si de Sandığın özsermayesine eklenmektedir. POLSAN yönetimi olarak yüksek ve sürdürülebilir kârlılıkla fonlarımızı güçlendirmek ve Ortaklarımıza emekliliklerinde tatminkar emeklilik yardımı sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlediğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Hayata Dokunan İndirimler ve Kampanyalar POLSAN farklı sektörlerdeki firmalarla kampanya ve indirim anlaşmaları imzalayarak, Ortaklarının ihtiyaçlarına destek olmaya devam etti. Bu amaçla, 45 adet firma ve kurumla indirim anlaşmaları imzalandı. Yapılacak yeni anlaşmalarla ve üzerinde çalışılan dijital indirim platformu projesiyle, bir “POLSAN Avantajlar Evreni” oluşturmayı hedeflediğimizi özellikle vurgulamak isterim.

Ortaklarımızla Aktif ve Sürekli İletişim Sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşmak adına önemli adımlar atan POLSAN, hayata geçirdiği yeni hizmetlerle de Ortaklarının yanında olmaya devam etti. Bu amaçla, İletişim ve Ortaklarla İlişkiler Müdürlüğü 2018 yılında tekrar faaliyete geçirildi. Bunun yanı sıra, Sandığımızın Çağrı Merkezi, en son yazılım teknolojisiyle yenilenmeye başlandı. Web sitemizin yeni nesil tasarımıyla 2019 yılının içinde Ortaklarımızla buluşması için çalışmalara başlandı.  Amacımız, varlık sebebimiz olan Ortaklarımızla aktif ve sürekli iletişim içinde olmaktır.

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Önümüzdeki dönemde de kurumsallaşarak büyümek, sürdürülebilir bir kârlılık elde ederek Ortaklarımıza bugün için hayatı kolaylaştıran hizmetler, gelecek için ise güven veren emeklilik yardımları sunmak amacıyla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz.

Yönetim Kurulumuzun, şahsıma ve ekip arkadaşlarıma gösterdiği güven ve verdiği desteğin en büyük motivasyon ve enerji kaynağımız olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

Emniyet Teşkilatımıza, Sandığımızın varlık sebebi ve gerçek sahibi olan saygıdeğer Ortaklarımıza, gösterdikleri güvenden dolayı bütün ekip arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyorum.

Bu mümtaz teşkilatın Değerli Ortaklarına hizmet etmekten onur duyuyoruz.

Saygılarımla,

Eliz Yazılm 2019