İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Genel Müdürlüğün merkez ve gerektiğinde taşra teşkilat ve kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Genel Müdürlüğün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları gibi hususlar yönetmelikle belirlenir.

 

Eliz Yazılm 2019