Borçlanma Türü

Aidat karşılığı Borç verme: Ortaklıkta Asgari 6 (Altı) ayını fiilen aidat ödeyerek dolduran her ortak Sandıkta maksimum birikmiş tutarları kadar kullanabilecekleri borçlanma türüdür.

Borçlanma Limiti

Maksimum, Sandıkta toplam Birikmiş Aidat tutarı kadardır.

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 36 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma İçin Yararlanma Koşulları

•Ortaklıkta fiilen 6 ayı dolan her ortak kullanabilir.
•Borç bitmeden yeni bir borçlanma yapılamaz.
•Aidat karşılığı borcu olan ortak, borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde 6 ay süre geçmiş ise yeniden borç alabilir.
•Aidat karşılığı borç alan ortak, aynı anda ihtiyaç için borç alabilir.
•Aidat karşılığı borçlanma ile mevcut aidat karşılığı borçlanma mahsup edilebilir.
• Aidat ve ihtiyaç karşılığı borç türleri birbirleri arasında mahsup edilebilir.
•Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

-Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması

-Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması

Borç Verme Koşulları

Aidat Karşılığı Borç için;
Kefil şartı aranmamaktadır.
Usulüne uygun düzenlenmiş borçlanma senedinin posta yolu veya elden Sandığa ulaştırılması gerekmektedir.

• Son aya ait onaylı maaş bordrosu
Talep halinde güncel tarihli,onaylı görev belgesi

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aidat Karşılığı Borçlanma senedinde;
•Borçlunun; imza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
•Daire Amiri; Adı, Soyadı, rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması zorunludur.
Borç türü, vade sayısı, kesinti başlangıç tarihi, asıl borç tutar ve akdi faiz alanı doldurulması zorunludur.

Not: 
1-
Senedinizi hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.
2- Aidat karşılığı Borç için Kefil şartı aranmamaktadır.

Borçlanma Senedi için tıklayınız.