Ortaklarımızı bilgilendirme notu;

Basında ve sosyal medyada son zamanlarda sıkça dile getirilen Sandığımız iştirak ve bağlı ortaklıkları hakkındaki  2014 yılı ve öncesine ait zarar iddiaları, Sandığımızın kapatılacağı veya kayyum atanacağı haberleri ile ilgili  siz ortaklarımız ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki hususların  açıklanmasında  yarar görülmüştür:

Malumları olduğu üzere, Sandığın kuruluş amacı,  Ülke güvenliği için fedakârca çalışan Emniyet Teşkilatı Mensuplarının birikimleri ile kar getirici yatırımlar yapmak ve bu kârı her yıl ortaklarına dağıtmak, maddi ve sosyal ihtiyaçlarını genel imkânlardan daha uygun şartlarda temin edebilmek, ortaklarının emeklilik yaşamlarında ilave bir ikramiye elde etmesini mümkün kılarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaktır.

Bu cümleden olarak, yönetim kurulumuzun görevde olduğu ;

2015

2016 Temmuz İtibariyle

Kişi Sayısı

Ödenen Miktar

Kişi Sayısı

Ödenen Miktar

Ortak Vefat Yardımı

85

3.942.159-TL

(18 şehit yardımı 844.747-TL dahil)

78

4.071.209-TL

(27 şehit yardımı

1.427.276-TL dahil)

Emeklik Yardımı

4071

130.410.852-TL

1703

61.290.953-TL

Ortakların Kullandığı Kredi

-

775.853.081-TL

-

810.859.588-TL

Bilgi

15 Temmuzda 16 şehidimiz bulunmaktadır.

12 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda yönetim değişikliğine gidilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu tarafından eski faaliyet dönemleri için, Anayasal Suçlar Savcılığı’na suç duyurusu yapılmıştır.

2014 yılı sonunda yapılan Olağan Genel Kurulda da haklarında suç duyurusu yapılan ve soruşturmaları devam eden eski yönetim kurulu üyeleri ibra edilmemişlerdir. Bu soruşturmalar halen devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Sandığımız kuruluş kanunu, tüzük ve yönetmelikleri ile çizilmiş sınırlar içinde görev ifa etmektedir.

Sandığımız iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler ve yıllar itibariyle elde edilen faaliyet karları aşağıdaki gibidir:

-Polsan Teknik Yazılım A.Ş.,  Polsan İnş. A.Ş.  ve  Polsan Turizm A.Ş. 2010 öncesi kurulmuş;  Nisan 2014 de  Polsan A.Ş. çatısı altında birleştirilmiştir. Yapılan tasarruf ve artırılan iş hacmiyle 2015 ve 2016 ilk yarıyı karla kapatmıştır.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan A.Ş.(%100)

744.422

1.392.527

5.695.699

Polsan Teknik Yazılım A.Ş.

34.215

Polsan İnşaat A.Ş.

-141.787

Polsan Seyahat Taşımacılık A.Ş.

54.210-Polsan Güvenlik A.Ş. 2010 da kurulmuş , faaliyet yapmadan 2015 de tasfiye edilmiştir.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan Güvenlik A.Ş. (%100)

-13.682

-9.863

-5.381

TASFİYE


-Yıllar sonra zarar açıkladığı iddia olunan İzamsan payları 2011 de alınmış, hiç bir  faaliyette bulunmamış olup; bu yatırıma karar veren eski yöneticileri hakkında zararın tazmini için yargı yoluna başvurulmuştur.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 * (30.06.2016)

Yeni Yönetim

İzamsan (%100)

-11.100

-13.241

-41.794

-8.700


-Polpet Akaryakıt Enerji A.Ş. Ankara / Şaşmaz ve Lüleburgaz’da olmak üzere toplam iki akaryakıt istasyonu ile kurulmuş, zarar olmamakla beraber, yeterli kar elde edilemediğinden Şaşmaz istasyonu faaliyetlerine Ağustos 2016 da son verilmiş, Lüleburgaz istasyonunun ise; yürürlükteki sözleşmesinin sona ereceği tarih beklenmektedir.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polpet Akaryakıt Enerji A.Ş.(%100)

-586.863

-145.706

187.318

185.264


-Atasu A.Ş. Yönetimimizce 2014 Temmuz ayından bu yana yürütülen iyileştirme çalışmaları sonuç vermiş ve bu Şirketimiz 2015 sonunda zararlarını minimize etmiş,  2016 yılının ilk yarısını karlı bir şekilde kapatmıştır.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Atasu A.Ş. (%75)

-4.527.949

-1.647.222

4.210.203

4.102.230


-Ankara Sigorta A.Ş. sağlanan kar artışlarıyla, geçmiş dönem zararlarını süratle eriterek yeniden vergi öder, kar dağıtır konuma ilerlemektedir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

30.09.2016 İtibariyle FAVÖK

Ankara Sigorta A.Ş.   (%99.83)

1.539.361

4.635.907

12.309.386

12.034.261

23.139.109


-Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.’de paylarımızın % 90’ı Nisan 2015 de 2.494.200 TL kar ile devredilmiş, ünvanı Actüs Portföy Yönetim A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan Portföy (Actüs) A.Ş. (%9.9)

196.357

53.094

SATILDI


-POLTES Robot Görüntüleme Sistemleri Elektrik Elektronik Trafık Danışmanlık İhr.İth.San. ve Tic. A.Ş. 27/5/2015 tarihinde kurulmuş olup, Almanya’da üretim yapan JENOPTİK ROBOT GMBH Şirketi ile çalışmaktadır. Poltes Robot – ilgili belediyelerce açılan Tedes ihalelerine katılmamakta,  Jenoptik firmasından temin ettiği malzemeleri Tedes ihalesine katılan firmalara satmaktadır.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Poltes Robot (%77 Polsan A.Ş. ye  ait)

8.619

2.287.376


-Bolu Dağı İnşaat Turizm A.Ş. 2008 yılında Ankara İstanbul otoyolu Elmalık mevkiinde kurulmuş AVM, dinlenme ve konaklama tesisi işletmecisidir. 65.000.000 TL sermayeli şirketin %33 payı sandığımıza aittir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Bolu Dağı İnşaat Turizm A.Ş. (%33)

9.147.334

11.921.328

17.092.062

6.857.567