İHTİYAÇ VE AİDAT BORÇLANMALARI

Yönetmelik hükmüne dayanarak;  Ortaklarımızın, mevcut borç durumu, Sandıktaki teminatı ve geri ödeme imkanları değerlendirilerek,  yeni İhtiyaç ve aidat borçlanma taleplerinin karşılanmasına yönelik, 15 MART 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İhtiyaç ve aidat borçlanmalarında ki değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

a- Ortakların, birikmiş + temettü tutar toplamı kadar Aidat Karşılığı Borçlanmaları, yeni ortaklıkta 6 ay sürenin dolması,

b- Ortakların üyelik yıllarına göre; 06ay – 3 yıl arası : 5.000,00.-TL , 3 Yıl – 5 Yıl arası : 7.500,00.TL,  5yıl – 10 yıl arası:10.000,00-TL, 10 yıl ve üzeri : 15.000,00-TL İhtiyaç Karşılığı borçlanmaları, yeni ortaklıkta 6 ay sürenin dolması,

c- Aidat ve İhtiyaç Borçlarının birlikte kullanılabilmesi (Mevcut borç limit seviyesine düştüğünde kredi kullanılır),

d- Aidat ve İhtiyaç karşılığı borç türlerinin birbirleri arasında mahsup edilebilmesi,

e- Mevcut borç bitmeden, yeni bir borçlanma yapılmaması,

f- Risk görülen ortakların, mahsuplaşma ve yeni borçlanma taleplerinin karşılanmaması ya da risk durumuna göre kısmen karşılanması,

g- İhtiyaç ve Aidat karşılığı borçların vadesinden önce erken ödeme yaparak kapatılması halinde, borcun verilme tarihinden itibaren 6 taksit ödeme ve 6 kesinti geçtikten sonra taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde yeniden borçlandırılması,

h- Borçlanma taleplerinin değerlendirilmesinde, ortaklarımıza yaş haddinden emekli olunacak tarihi geçen vadede işlem yapılmaması ve toplam borcun emeklilik yardım tutarı ve taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borç verilmesi,

i- Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması,

j- Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması,

k- Ortağın talep etmiş olduğu borç sonucu aylık kesinti tutarı maaşın net ele geçeni ile karşılanması gerekmektedir. Maaş kesintilerinden sonra eline geçen net tutarın, net asgari ücretin 1/3`ünden düşük olan ortaklara borç verilmemesi,

l- Kadro değişikliği, ücretsiz izin, disiplin cezası vb. dışında,  mazeretsiz nedenlerle kesintisi tam yapılamayan ortaklar, eksik kesilen tutarın dışarıdan ödenmesi şartıyla 2 tam kesinti dönemi sağlandıktan sonra yeniden borç alabilirler.

m- Borç verme çeşitlerinde kullanılacak esaslarda yukarıda yer almayan hususlar ile ilgili daha önceki çıkan kararlara göre devam edilmesi,

n - Sandığımızda mevcut varlıkları üzerinde haciz bulunan ortaklarımıza borç verilmemesine

karar verilmiştir.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü