ORTAKLARIMIZA DUYURU

Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, Bağlı Ortaklıklarımız ve İştiraklerimizde yeterli operasyonel verimlilik; diğer bir ifadeyle tatmin edici kar sağlanamaması sebebiyle uygun teklif alındığında bu şirketlerdeki paylarımızın elden çıkarılması yolunda bir prensip kararı alınmıştır.

Bu çerçevede;

2010 yılından bugüne kadar kuruluş maliyetleri, sermaye artırımları gibi sebeplerle 64.35 milyon Türk Lirası kaynak aktarılmış bulunan, Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Polis Bakım ve Yardım Sandığının sahip olduğu %91,16 oranındaki paylardan, Şirket sermayesinin %75,00’ni oluşturulan A Grubu paylar için teklif olunan 75.000.000 Türk Lira’ sı bedelle satılmıştır.

Bu satıştan sonra, Şirketin %17,87 oranında B Grubu payı ile Sandığımız ortaklığı devam edecektir.

Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de olduğu gibi bu politikadan yola çıkarak diğer iştiraklerimiz için de uygun fiyat teklifi geldiğinde, taleplerin değerlendirilmesi yönünde hareket edilecektir.