28.12.2018

Konu   : 26.12.2018 tarihinde kabul edilen kanun teklifi hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA

Aralık / 2018

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na ortaklığı düzenleyen 7159 sayılı kanun, 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, kanun metni aşağıda yer aldığı şekildedir.

Madde 1: "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır."

Kabul edilen yasayla birlikte, bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm Emniyet Mensupları, Polis Bakım ve Yardım Sandığının daimi üyesi olacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan memurlar bu kapsam dahilinde olmayıp, isteğe bağlı olarak Polsan’a ortak olabileceklerdir.

Halen Polsan ortağı olan memurlar ise isteğe bağlı ortaklık kapsamında, Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüzüğünde belirtilen haklarını kullanmaya devam edeceklerdir.

Yeni yasanın tüm Teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.