POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Oğan’ın 51 Olağan Genel Kurul Konuşması

Emniyet Teşkilatımızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli Ortaklarımız, Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve ticaret savaşlarının yanı sıra 2018’in ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan ani yükselişler ve beraberinde gelen faiz oynaklıklarına rağmen, POLSAN dengeli ve başarılı bir yılı geride bırakmış, Emniyet Teşkilatı’nın fedakâr çalışanlarının yanında olmayı sürdürmüştür.

POLSAN, ortaklarının birikimlerini, ekonomik konjonktürün gereklerini dikkate alarak; para ve sermaye piyasalarındaki yatırımları, gayrimenkul yatırımları ve bağlı ortaklıklarından oluşan dengeli bir portföy dağılımıyla katma değer odaklı olarak yönetmektedir.

2018 yılında 27 milyon TL artışla toplam özkaynaklarını ve toplam aktiflerini yaklaşık 1,5 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla oranla 13 milyon TL’den fazla artırarak 151 milyon TL’ye çıkarırken, net kârını da %13 oranında artırarak 133.milyon TL seviyesine ulaştırmıştır

POLSAN’ın bağlı ortaklıklarında, verimlilik ve sürdürülebilir kâr odaklı bir yönetim anlayışı öne çıkarılmış, bunun sonucu olarak bağlı ortaklıkların hepsi 2018 yılını dikkate değer kâr artışlarıyla kapatmışlardır. Sandığımızın en değerli şirketlerinden olan Ankara Sigorta, son üç yıldaki güçlü kâr performansıyla, geçmiş yıl zararlarını kapatarak, 2018 yılı kârından 23,5 milyon TL’nın üzerinde kâr payı dağıtabilir duruma gelmiştir. Ankara Sigorta için bu durumun Sandık tarihinde bir ilk olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Polsan Turizm A.Ş.’nin de düzenli olarak kâr üretmeye ve Sandığımıza kâr payı ödemeye devam ettiğini mutlulukla belirtmeliyim. Diğer yandan, alanında Avrupa’nın en büyüğü olan Highway Outlet (Boludağı A.Ş.) ve Elmacık markasıyla kaliteli su pazarında haklı bir marka değerine sahip Atasu A.Ş. bağlı ortaklarımız da verimlilik ve müşteri odaklı yönetim anlayışıyla kârlılıklarını artırmaya devam etmişlerdir.

Yönetim Kurulu olarak, Sandığımızın sahip olduğu gayrimenkulleri gelir üreten yatırımlara dönüştürme hedefimizde büyük ve önemli adımlar attık.

• Polsan A.Ş.’nin Ankara Sincan’daki arsası üzerinde geliştirilen ve 2019 yılında tamamlanacak olan POLSAN Prestij Konutları; 452 daire, peyzaj ve gezi alanları, oyun alanları ve otoparklardan oluşan bir marka proje olarak yükselmektedir.

• İstanbul Beyoğlu’nda Sandığımızın sahip olduğu tarihi bina, kapsamlı bir restorasyondan sonra, yüksek katma değerli bir otel projesine dönüştürülmüştür. Galatahan markasıyla, 42 odası ve özel belgeli (butik) konaklama tesisi ruhsatıyla, tarihi yarımadanın marka otellerinden biri olacak bu tesis, 2019 yılında faaliyete geçerek Sandığımıza gelir üretmeye başlayacaktır.

POLSAN’a Değer Katan Gelişmeler Son iki yılda Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz ve Sandığımızın varlıklarını artıracak, ortaklarımızın birikimlerine değer katacak gelişmelerden başlıklar halinde bahsetmek istiyorum.

• Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yapılan düzenleme ile düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Emniyet Teşkilatı’nda göreve başlayan memurların, görevleri süresince Sandığımıza daimi ortak olmaları sağlanmıştır. Böylece, Sandığımızın güçlü bir ortaklık tabanına ulaşması ve yıllar içinde ortaklarına çok daha tatminkar emeklilik yardımı yapması mümkün hale gelmiştir. İçişleri Bakanlığımıza, bu kanuni düzenlemedeki öncülüğü ve yol göstericiliği için, Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı arz etmek istiyorum.

• Daha önce POLSAN’ın azınlık ortağı durumunda olduğu Highway Outlet Boludağı A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) devralınmıştır. AVM, Otel, Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri ile devasa bir kompleks olan bu yatırımın % 98,5’i şu an Sandığımıza aittir.

• POLSAN’ın 1974 yılından beri Sandığımızın envanterinde bulunan Sincan arsasının imar sorunu çözülerek arsamız, üzerinde konut ve iş yeri projesi geliştirilebilir hale gelmiştir. Yıllardır atıl ve problemli durumda olan bu gayrimenkulümüzün gelecek yıllarda birkaç yüz milyon TL ile ifade edilen bir değer üretecek duruma geldiğini mutlulukla paylaşmak istiyorum.

POLSAN, her biri Emniyet Teşkilatımızın güzide mensubu olan ortaklarına güvenli bir gelecek ve kaliteli hizmetler sunmak için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu olarak, değerli ortaklarımıza, özverili Sandık çalışanlarımıza ve üyesi olmaktan şeref duyduğumuz Teşkilatımızın bütün mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz