POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2018 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

2018 yılı için ortaklarımızın birikmiş aidat ve temettü toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının oranı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipine göre ayrıştırılmış "Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı " tablolarında yer alan "2018 Yılı Aylık Temettü Çarpanı" ile hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir ortağımızın 2018 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

2018 yılına ait temettüler ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2018 yılında öz kaynaklarını 1.405.274.589,97 TL den 1.432.677.504,28 TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.408.596.119,86 TL den 1.437.004.171,79 TL’ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre % 9 artırarak 13.229.606,35 TL arttırarak 150.759.368,33 TL’ye çıkarırken giderlerini  2.053.815,49 TL ( % 12)  azaltmış,  net kârını da %13 oranında arttırarak 133.241.622,18 seviyesine ulaştırmıştır

2018 yılı faaliyet dönemi net kârı 133.241.622,18.-TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40'ı ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Tüzüğümüz ve ilgili yönetmeliklerimiz gereği, yıl içerisinde elde edilen kârın % 50 'si Yatırım Fonu, %10 'u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmekte ve yeniden yatırıma yönlendirilmektedir.

2018 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri halinde banka hesaplarına yatırılacaktır.

Katılımcı Tip (B Tipi) ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımının içinde ödenecek olan yatırım fon tutarları, B tipi ortakların hesaplarına eklenmiş olup,  2018 yılı içerisinde emeklilik nedeniyle Sandığımızdan ayrılmış olan ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları, talepleri halinde banka hesaplarına yatırılacaktır.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için ayrı hesaplanmakta olup, ortaklarımız kendilerine ait güncel rakam bilgilerini Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebilirler.

Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.