POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2017 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2017 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

2017 yılı için ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak "Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı " tablolarında yer alan "2017 Yılı Aylık Temettü Çarpanı" ile hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir ortağımızın 2017 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

2017 yılına ait temettüler 13.04.2018 tarihi itibariyle ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2017 yılı faaliyet dönemi net kârı 117.958.200,34.-TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40'ı ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın % 50 'si Yatırım Fonu, %10 'u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

15 Mart 2017 tarihinden itibaren, Ortaklarımızın Sandıktaki teminatlarının üzerinde borçlanmamaları için borç verme limitlerinde düzenlemeye gidilmesi, 2017 yılında Sandıktan yapılan Sosyal Yardımlarda sayı olarak artış olması ve Sosyal Yardım hesaplamalarında kullanılan EEA'nın da yükselmesine bağlı ödenen yardım tutarlarındaki yükseliş ile emeklilik, vefat, resen ilişik kesmeden kaynaklı azalan Sandık ortak sayısına bağlı olarak, her ay Sandığa ulaşan toplam kesinti tutarının azalması sonucu, 2017 yılı faaliyet dönemi net karı 2016 yılına göre daha küçük olmuştur. Ancak, karın toplam tutarı daha az ortak sayısına bölündüğünden, oransal olarak ortak başına karımızda belirgin bir azalma kaydedilmemiştir.

Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40'ı , Sandıkta aktif olan ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kâr payı olarak ilave edilecektir. 2017 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Katılımcı Tip (B Tipi) ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımı ile birlikte ödenecek olan yatırım fon tutarları hesaplarında gösterilmiş olup, emekli olan Katılımcı Tip ( B Tipi) ortaklarımıza ilişik kesme tarihlerinde nakden ödenecektir.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı değerlendirildiğinden, ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

2017 YILI TEMETTÜ KATSAYI LİSTESİ

ORTAKLIK_TIPI

AY

KATSAYI

YIL

A Tipi

4

0,003962226

2017

A Tipi

5

0,003988367

2017

A Tipi

6

0,003999738

2017

A Tipi

1

0,003895959

2017

A Tipi

2

0,003904451

2017

A Tipi

3

0,003927994

2017

A Tipi

7

0,004005594

2017

A Tipi

11

0,004097496

2017

A Tipi

12

0,004090122

2017

A Tipi

10

0,004093621

2017

A Tipi

8

0,004072657

2017

A Tipi

9

0,004084368

2017

B Tipi

10

0,004624889

2017

B Tipi

9

0,004599199

2017

B Tipi

8

0,004550237

2017

B Tipi

1

0,003673534

2017

B Tipi

12

0,004712758

2017

B Tipi

11

0,004694907

2017

B Tipi

3

0,003807044

2017

B Tipi

4

0,003900315

2017

B Tipi

5

0,003859346

2017

B Tipi

7

0,004326121

2017

B Tipi

6

0,004044145

2017

B Tipi

2

0,003694352

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2016 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2016 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA


2016 yılına ait temettüler 25.04.2017  tarihi itibariyle ortakların hesaplarına eklenmiştir.


2016 yılı faaliyet dönemi net kârı 141.662.495,15 TL dir.  Mevzuatımız gereği elde edilen karın;

-          %40 ‘ı 56.664.998,06 TL temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede;

1-Sandıkta aktif  olan ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak  ilave edilecektir.

2- 2016 yılı içerisinde emekli olup ayrılmış olan ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri halinde kendilerine ödenecektir.

-          Kârın %50 si Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla,  Yatırım Fonu olarak ayrılmasına bu çerçevede;

1-Katılımcı tip ortaklıkların  emeklilikleri sırasında  kendilerine emeklilik yardımı olarak ödenecek olan yatırım fon tutarları  04.05.2017 tarihinde hesaplarına eklenmiştir.

2-2016Yılı içerisinde emekli olan katılımcı tip ortaklarımıza hak ettikleri yatırım fon payları  kendilerine ödenecektir.


-          Kârın  %10’u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2016 Yılı Temettü Katsayısı Listesi

ORTAKLIK_TIPI

AY

KATSAYI

YIL

1

A Tipi

1

0.004864424

2016

2

A Tipi

3

0.004807509

2016

3

A Tipi

4

0.004787802

2016

4

A Tipi

5

0.004770336

2016

5

A Tipi

6

0.004767833

2016

6

A Tipi

7

0.004731809

2016

7

A Tipi

8

0.004740658

2016

8

A Tipi

9

0.004831013

2016

9

A Tipi

10

0.00485957

2016

10

A Tipi

11

0.004856823

2016

11

A Tipi

12

0.004904143

2016

12

A Tipi

2

0.004835191

2016

13

B Tipi

1

0.003419835

2016

14

B Tipi

2

0.003373272

2016

15

B Tipi

3

0.003325592

2016

16

B Tipi

4

0.003167211

2016

17

B Tipi

5

0.003140611

2016

18

B Tipi

6

0.003414538

2016

19

B Tipi

7

0.003389467

2016

20

B Tipi

8

0.003416984

2016

21

B Tipi

9

0.003660505

2016

22

B Tipi

10

0.003751596

2016

23

B Tipi

11

0.003799065

2016

24

B Tipi

12

0.003948847

2016Ortaklarımızın kendilerine ait temettülerini Ortak Online  Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis  Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

TİP GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU - 08.03.2017

Yönetim Kurulumuzun ; 05/03 /2017 gün ve 02 numaralı toplantısında,  01/07/2017 tarihine kadar süre verilerek tip geçişlerine izin verilmiştir.

POLSAN ORTAKLIK MODELLERİ

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklarına, "Standart Ortaklık" ve "Katılımcı Ortaklık" Fonu olmak üzere, Ortaklık imkanı sunmaktadır.

STANDART ORTAKLIK

Standart ortakların aidatları; mevduat bankalarında, faizli kazanç esaslarına göre yatırım seçeneklerinde değerlendirilmekte, gelirleri faiz geliri olarak yansımaktadır. Standart Ortaklık Fonunun faizli yönetim esaslarına göre değerlendirilecek olması sebebiyle, Sandıktan Standart Ortaklara faiz mukabili nakit ödemeli borç çeşitlerini kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KATILIMCI ORTAKLIK

Katılım ortaklarının aidatları; Katılım bankalarında değerlendirilmektedir. Katılımcı Ortaklık fonunun faizsiz yatırım seçeneklerinde değerlendirilecek olması nedeniyle Katılımcı ortakların gelirleri kar payı olarak yansımaktadır. Katılımcı ortakların kar payı gelirleri de yine katılım bankalarında katılım mevduatına eklenerek değerlendirilmektedir.

Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar, ortak sayısı ve yatırım seçeneklerinde ki sınırlılık nedeniyle, yıllık kar payları ve emeklilik yardımları, Standart Tip Ortaklığa göre değişiklik gösterecek olup, Polis Memuru ve 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 2.000,00- TL ile 15.000,00-TL tutarında farklılık arz edebilmektedir.

Katılımcı Ortaklık modeli kapsamındaki ortaklık hak ve diğer yükümlülüklerinde; Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KATILIMCI ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

STANDART ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI

 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

İHTİYAÇ VE AİDAT BORÇLANMALARI HAKKINDA - 06.03.2017

İHTİYAÇ VE AİDAT BORÇLANMALARI

Yönetmelik hükmüne dayanarak;  Ortaklarımızın, mevcut borç durumu, Sandıktaki teminatı ve geri ödeme imkanları değerlendirilerek,  yeni İhtiyaç ve aidat borçlanma taleplerinin karşılanmasına yönelik, 15 MART 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İhtiyaç ve aidat borçlanmalarında ki değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

a- Ortakların, birikmiş + temettü tutar toplamı kadar Aidat Karşılığı Borçlanmaları, yeni ortaklıkta 6 ay sürenin dolması,

b- Ortakların üyelik yıllarına göre; 06ay – 3 yıl arası : 5.000,00.-TL , 3 Yıl – 5 Yıl arası : 7.500,00.TL,  5yıl – 10 yıl arası:10.000,00-TL, 10 yıl ve üzeri : 15.000,00-TL İhtiyaç Karşılığı borçlanmaları, yeni ortaklıkta 6 ay sürenin dolması,

c- Aidat ve İhtiyaç Borçlarının birlikte kullanılabilmesi (Mevcut borç limit seviyesine düştüğünde kredi kullanılır),

d- Aidat ve İhtiyaç karşılığı borç türlerinin birbirleri arasında mahsup edilebilmesi,

e- Mevcut borç bitmeden, yeni bir borçlanma yapılmaması,

f- Risk görülen ortakların, mahsuplaşma ve yeni borçlanma taleplerinin karşılanmaması ya da risk durumuna göre kısmen karşılanması,

g- İhtiyaç ve Aidat karşılığı borçların vadesinden önce erken ödeme yaparak kapatılması halinde, borcun verilme tarihinden itibaren 6 taksit ödeme ve 6 kesinti geçtikten sonra taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde yeniden borçlandırılması,

h- Borçlanma taleplerinin değerlendirilmesinde, ortaklarımıza yaş haddinden emekli olunacak tarihi geçen vadede işlem yapılmaması ve toplam borcun emeklilik yardım tutarı ve taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borç verilmesi,

i- Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması,

j- Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması,

k- Ortağın talep etmiş olduğu borç sonucu aylık kesinti tutarı maaşın net ele geçeni ile karşılanması gerekmektedir. Maaş kesintilerinden sonra eline geçen net tutarın, net asgari ücretin 1/3`ünden düşük olan ortaklara borç verilmemesi,

l- Kadro değişikliği, ücretsiz izin, disiplin cezası vb. dışında,  mazeretsiz nedenlerle kesintisi tam yapılamayan ortaklar, eksik kesilen tutarın dışarıdan ödenmesi şartıyla 2 tam kesinti dönemi sağlandıktan sonra yeniden borç alabilirler.

m- Borç verme çeşitlerinde kullanılacak esaslarda yukarıda yer almayan hususlar ile ilgili daha önceki çıkan kararlara göre devam edilmesi,

n - Sandığımızda mevcut varlıkları üzerinde haciz bulunan ortaklarımıza borç verilmemesine

karar verilmiştir.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

BORÇ SENETLERİNİN DEĞERLENDİRME DUYURUSU 3

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve demokrasiye yapılan hain saldırı sonucunda yaşanan gelişmeler sebebiyle; Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları hakkında alınan kararlar ve yapılan işlemler halen devam etmekte olup, yaşanan belirsizlikler sebebi ve Sandığımız mensuplarının tasarruflarının yaşanan olağanüstü günler içerisinde korunması adına Polis Bakım ve Yardım Sandığı olarak borç verme işlemleri OHAL süresi içerisinde;

1- İhtiyaç, Taşıt, OHAL ve Kampanyalı Taşıt Kredileri, verilmeyecektir.

2- Aidat Karşılığı ve ipotek karşılığı Konut borçlanma işlemleri (güncel onaylı görev belgesi ve en son aya ait onaylı maaş bordrosu ile) verilmektedir.

3- Sosyal Yardım işlemleri (emeklilik, vefat, kısmi ve tam maluliyet işlemleri) , Ortaklıktan Ayrılma işlemleri yapılabilmektedir.

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

DEKONT AÇIKLAMASINA EKLENMESİ GEREKENLERİN DUYURUSU

DUYURU

SANDIĞIMIZA BANKA KANALIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE, HESAPLARINIZA İNTİKALİNDE GECİKMEYE SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN, DEKONT AÇIKLAMASINA SİCİL VE T.C. KİMLİK NUMARASININ MUTLAKA YAZDIRILMASI GEREKMEKTEDİR. ORTAKLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

BORÇ SENETLERİNİN DEĞERLENDİRME DUYURUSU 2

“ 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve demokrasiye yapılan hain saldırı sonucu yaşanan gelişmeler sebebiyle; Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları hakkında alınan kararlar ve yapılan işlemler halen devam etmekte olup, yaşanan belirsizlikler sebebi ve Sandığımız mensuplarının tasarruflarının yaşanan olağanüstü günler içerisinde korunması adına kısa süreli durdurulmuş olan Sandığımızda borç verme işlemleri; Sandığımızda devam eden herhangi bir borcu bulunmayan ortaklarımız için, aidat karşılığı ve ipotek karşılığı konut borçlanma işlemleri açılmıştır. Ayrıca, Sosyal Yardım İşlemleri, (emeklilik, vefat, kısmi ve tam maluliyet işlemleri) Ortaklıktan Ayrılma işlemleri yapılabilmektedir.”

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

ORTAKLARIMIZI BİLGİLENDİRME NOTU

Ortaklarımızı bilgilendirme notu;

Basında ve sosyal medyada son zamanlarda sıkça dile getirilen Sandığımız iştirak ve bağlı ortaklıkları hakkındaki  2014 yılı ve öncesine ait zarar iddiaları, Sandığımızın kapatılacağı veya kayyum atanacağı haberleri ile ilgili  siz ortaklarımız ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki hususların  açıklanmasında  yarar görülmüştür:

Malumları olduğu üzere, Sandığın kuruluş amacı,  Ülke güvenliği için fedakârca çalışan Emniyet Teşkilatı Mensuplarının birikimleri ile kar getirici yatırımlar yapmak ve bu kârı her yıl ortaklarına dağıtmak, maddi ve sosyal ihtiyaçlarını genel imkânlardan daha uygun şartlarda temin edebilmek, ortaklarının emeklilik yaşamlarında ilave bir ikramiye elde etmesini mümkün kılarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaktır.

Bu cümleden olarak, yönetim kurulumuzun görevde olduğu ;

2015

2016 Temmuz İtibariyle

Kişi Sayısı

Ödenen Miktar

Kişi Sayısı

Ödenen Miktar

Ortak Vefat Yardımı

85

3.942.159-TL

(18 şehit yardımı 844.747-TL dahil)

78

4.071.209-TL

(27 şehit yardımı

1.427.276-TL dahil)

Emeklik Yardımı

4071

130.410.852-TL

1703

61.290.953-TL

Ortakların Kullandığı Kredi

-

775.853.081-TL

-

810.859.588-TL

Bilgi

15 Temmuzda 16 şehidimiz bulunmaktadır.

12 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda yönetim değişikliğine gidilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu tarafından eski faaliyet dönemleri için, Anayasal Suçlar Savcılığı’na suç duyurusu yapılmıştır.

2014 yılı sonunda yapılan Olağan Genel Kurulda da haklarında suç duyurusu yapılan ve soruşturmaları devam eden eski yönetim kurulu üyeleri ibra edilmemişlerdir. Bu soruşturmalar halen devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Sandığımız kuruluş kanunu, tüzük ve yönetmelikleri ile çizilmiş sınırlar içinde görev ifa etmektedir.

Sandığımız iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler ve yıllar itibariyle elde edilen faaliyet karları aşağıdaki gibidir:

-Polsan Teknik Yazılım A.Ş.,  Polsan İnş. A.Ş.  ve  Polsan Turizm A.Ş. 2010 öncesi kurulmuş;  Nisan 2014 de  Polsan A.Ş. çatısı altında birleştirilmiştir. Yapılan tasarruf ve artırılan iş hacmiyle 2015 ve 2016 ilk yarıyı karla kapatmıştır.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan A.Ş.(%100)

744.422

1.392.527

5.695.699

Polsan Teknik Yazılım A.Ş.

34.215

Polsan İnşaat A.Ş.

-141.787

Polsan Seyahat Taşımacılık A.Ş.

54.210-Polsan Güvenlik A.Ş. 2010 da kurulmuş , faaliyet yapmadan 2015 de tasfiye edilmiştir.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan Güvenlik A.Ş. (%100)

-13.682

-9.863

-5.381

TASFİYE


-Yıllar sonra zarar açıkladığı iddia olunan İzamsan payları 2011 de alınmış, hiç bir  faaliyette bulunmamış olup; bu yatırıma karar veren eski yöneticileri hakkında zararın tazmini için yargı yoluna başvurulmuştur.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 * (30.06.2016)

Yeni Yönetim

İzamsan (%100)

-11.100

-13.241

-41.794

-8.700


-Polpet Akaryakıt Enerji A.Ş. Ankara / Şaşmaz ve Lüleburgaz’da olmak üzere toplam iki akaryakıt istasyonu ile kurulmuş, zarar olmamakla beraber, yeterli kar elde edilemediğinden Şaşmaz istasyonu faaliyetlerine Ağustos 2016 da son verilmiş, Lüleburgaz istasyonunun ise; yürürlükteki sözleşmesinin sona ereceği tarih beklenmektedir.

Şirket

2013 (yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polpet Akaryakıt Enerji A.Ş.(%100)

-586.863

-145.706

187.318

185.264


-Atasu A.Ş. Yönetimimizce 2014 Temmuz ayından bu yana yürütülen iyileştirme çalışmaları sonuç vermiş ve bu Şirketimiz 2015 sonunda zararlarını minimize etmiş,  2016 yılının ilk yarısını karlı bir şekilde kapatmıştır.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Atasu A.Ş. (%75)

-4.527.949

-1.647.222

4.210.203

4.102.230


-Ankara Sigorta A.Ş. sağlanan kar artışlarıyla, geçmiş dönem zararlarını süratle eriterek yeniden vergi öder, kar dağıtır konuma ilerlemektedir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Ankara Sigorta A.Ş.   (%99.83)

1.539.361

4.635.907

12.309.386

12.034.261


-Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.’de paylarımızın % 90’ı Nisan 2015 de 2.494.200 TL kar ile devredilmiş, ünvanı Actüs Portföy Yönetim A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Polsan Portföy (Actüs) A.Ş. (%9.9)

196.357

53.094

SATILDI


-POLTES Robot Görüntüleme Sistemleri Elektrik Elektronik Trafık Danışmanlık İhr.İth.San. ve Tic. A.Ş. 27/5/2015 tarihinde kurulmuş olup, Almanya’da üretim yapan JENOPTİK ROBOT GMBH Şirketi ile çalışmaktadır. Poltes Robot – ilgili belediyelerce açılan Tedes ihalelerine katılmamakta,  Jenoptik firmasından temin ettiği malzemeleri Tedes ihalesine katılan firmalara satmaktadır.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Poltes Robot (%77 Polsan A.Ş. ye  ait)

8.619

2.287.376


-Bolu Dağı İnşaat Turizm A.Ş. 2008 yılında Ankara İstanbul otoyolu Elmalık mevkiinde kurulmuş AVM, dinlenme ve konaklama tesisi işletmecisidir. 65.000.000 TL sermayeli şirketin %33 payı sandığımıza aittir.

Şirket

2013(yıl sonu)

Eski Yönetim

2014(yıl sonu)

Eski Yönetim

2015(yıl sonu)

Yeni Yönetim

2016 *(30.06.2016)

Yeni Yönetim

Bolu Dağı İnşaat Turizm A.Ş. (%33)

9.147.334

11.921.328

17.092.062

6.857.567

 

BORÇ SENETLERİNİN DEĞERLENDİRME DUYURUSU

‘’15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve demokrasiye yapılan hain saldırı sonucunda yaşanan gelişmeler sebebiyle; Polis Bakım ve Yardım Sandığı olarak borç verme işlemleri ikinci bir bildiri yapılana kadar geçici olarak durdurulmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle  Sandığımıza intikal eden borç senetleri ile işlem yapılamayacaktır. Borç verme işlemlerinin yapılacağını duyurur ikinci bildiriden sonra yeniden gönderilecek borç senetleri değerlendirmeye alınacaktır.’’

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2015 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2015 YILI FAALİYET KARI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

2015 yılına ait temettüler 25.04.2016 tarihi itibariyle ortakların hesaplarına eklenmeye başlanmıştır.

2015 yılı faaliyet dönemi net kârı 111.558.460,40 TL dir. Ortaklık tiplerinin kâr rakamları hesaplanırken Katılımcı tip ortaklık yapısına faiz içeren hiçbir gelir ve gider kalemi yansıtılmamıştır, faiz içermeyen ve ortak nitelikli gelir ve giderler ise ortaklık yapılarının sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

2015 yılı içerisinde emekli olan ortaklarımıza da emekli olmadan önce sandığa ortak olduğu aylar için temettü hesaplaması yapılmıştır. Bu ortaklarımızın talebi halinde hak ettikleri temettüleri kendilerine ödenecektir.

2015 yılından itibaren Katılımcı tip ortaklık yapısına ait yatırım fonu, emekli olan Katılımcı Tip ortaklarımıza emeklilik yardımı olarak ödenecektir.

2015 yılı içerisinde emekli olan Katılımcı tip ortaklarımıza 2015 yılında hak ettikleri yatırım fonu tutarları da ödenecektir.

Temettünün hesaplanmasında yılın her ayı için ortağımızın o aydaki birikmiş tutarının sermayeye katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; yılın her bir ayı için bir temettü katsayısı hesaplanmıştır. Ortaklarımızın ay içerisindeki birikmiş tutarları ilgili ayın katsayısı ile çarpılarak, aylar itibariyle temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2015 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarıdır.

2015 Yılı Temettü Katsayı Listesi


ORTAKLIK TİPİ

AY

YIL

KATSAYI

A Tipi

1

2015

0,004014722

A Tipi

2

2015

0,003997284

A Tipi

3

2015

0,003992726

A Tipi

4

2015

0,003984165

A Tipi

5

2015

0,004081247

A Tipi

6

2015

0,004080644

A Tipi

7

2015

0,004078948

A Tipi

8

2015

0,004075759

A Tipi

9

2015

0,00407663

A Tipi

10

2015

0,004061828

A Tipi

11

2015

0,0040413

A Tipi

12

2015

0,004002701

B Tipi

1

2015

0,003342853

B Tipi

2

2015

0,003291332

B Tipi

3

2015

0,003238509

B Tipi

4

2015

0,003175783

B Tipi

5

2015

0,003251853

B Tipi

6

2015

0,003241605

B Tipi

7

2015

0,0033103

B Tipi

8

2015

0,003329606

B Tipi

9

2015

0,00331745

B Tipi

10

2015

0,003282593

B Tipi

11

2015

0,003245154

B Tipi

12

2015

0,003205743

Ortaklarımız kendilerine ait temettülerini Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

BORÇ VERME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK (14.04.2016)

BORÇ VERME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sandığımız Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği 20. Maddesi, “Borç Verme türlerini, limit ve vadelerini, faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını, borç senedi metnini, kefalet ve/veya diğer teminatları ve borç vermenin diğer şartlarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2016 gün ve 61 nolu toplantısında alınan kararla,  Sandığımız borç verme şartlarında yapılan değişikler aşağıdaki gibidir;

a-     İhtiyaç ve Aidat karşılığı borçlanmalarda, borcun verilme tarihinden itibaren 6 taksit ödeme ve 6 kesinti geçtikten sonra taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borcun yenilenmesi ve bu borç yenilenirken Sandığa olan borçların toplamından %25 oranında ödemenin gerçekleştirilmiş olması,

b-    Borçlanma taleplerinin değerlendirilmesinde, ortaklarımıza yaş haddinden emekli olunacak tarihi geçen vadede işlem yapılmaması ve toplam borcun emeklilik yardım tutarı ve taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borç verilmesi,

c-     Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması,

d-    Ortağın talep etmiş olduğu borç sonucu aylık kesinti tutarı maaşın net ele geçeni ile karşılanması gerekmektedir. Maaş kesintilerinden sonra eline geçen net tutarın, net asgari ücretin 1/3`ünden düşük olan ortaklara borç verilmemesi,

e-     Gecikmiş borcu bulunan ortaklar mevcut limitleri dâhilinde, eline nakit geçmeyecek şekilde yapılandırma yapabilirler. Yapılandırma sonrasında, ödenen borç tutarı birikmiş aidat tutarına denk gelene kadar yeni bir borç kullandırılmaması,

f-     Kanuni/İdari Takipte borcunu ödemeyen asıl borçlu kefilinin borç talep etmesi halinde; kefilin limitine göre kullanacağı borçtan eline geçecek net tutarın %50’sini kefil olduğu borca ödemek suretiyle yeniden borçlanabilir.

g-    Kadro değişikliği, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi mazeretsiz nedenlerle kesintisi tam yapılamayan ortaklar, eksik kesilen tutarın dışarıdan ödenmesi şartıyla 2 tam kesinti dönemi sağlandıktan sonra yeniden borç alabilirler.

h-     Sandığımızda mevcut varlıkları üzerinde haciz bulunan ortaklarımıza borç verilemez.Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

 

24.12.2014 Tip Geçiş Hakkında Duyuru

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında yapılan Genel Kurul’da;“faizsiz getiri sistemine dayalı katılımcı tip ortaklık yapısı” oluşturularak hayata geçirilmiştir. Bazı ortaklarımız, doğrudan katılımcı tip ortaklığa başvurarak ortaklıklarını başlatmışlardır.2011 yılından itibaren de eski tip (standart) ortaklarımızdan katılımcı tip ortaklığa geçişlere başlanmıştır. Geçen süre içerisinde, her iki tip ortaklık yapısı arasında geçişlere imkân tanınmış ve yine her iki tip ortaklıktan da emeklilik, istifa, diğer tipe geçiş gibi haller yaşanmış, vefat ve maluliyet yardımları yapılmıştır.

Bununla birlikte, katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik, temettü, vefat ve maluliyet yardımları ile sandığın gelir ve giderlerinden ne şekilde faydalanacağı konusu belirsiz kalmış, kendilerinden alınan “ortaklık giriş taahhütnamesinde” yer alan:

“Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilir. Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek Ortaklık haklarından yararlanır. Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle, yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.”

ibaresine dayanılarak, bu ortaklarımızın birikimleri esas olarak katılım bankalarında değerlendirilmiş ve sadece emekliliğe yönelik olarak 02.05.2011tarihli Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrasında yer alan “Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonunYönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir,”hükmüöngörülmüştür. Yine aynı yönetmeliğin 6. Maddesine dayanılarak çıkartılan 28.03.2013 tarihli Kar Payı Dağıtım Esasları Yönergesi’nde katılımcı ortaklara dağıtılacak kar payı gelir ve giderlerinin net olarak belirlenmediği görülmüş, bu konuda yetkinin önceki yönetim kurullarınca şifahen kullanıldığı öğrenilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve her iki ortaklık yapısının, kuruluş gayeleri doğrultusunda işlemesi ve ilgili yönetmelik maddesine yürürlük kazandırılması amacıyla yapılan inceleme ve diğer çalışmalar ışığında 19.12.2014 tarihli yönetim kurulumuzda özetle; (… katılımcı tip ortaklarımıza yapılacak emeklilik yardımı ile ilgili olarak “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliğinin” 9. Madde d fıkrası uyarınca; Ortaklık türüne göre faizli – faizsiz esaslı getiri ve giderler kapsam dışı olmak üzere tahakkuk edecekkatılımcı ortaklık toplam yıllık net karından ortakların birikimleri oranında paylaştırılacaktutardan; vefat ve maluliyet yardımları için %10 oranında ihtiyat fonu ayrılması, %40’ının temettü halinde ortak hesabına aktarılması, kalan %50 oranındaki miktarın yatırım fonu hesabına ayrılarak yine faizsiz getiri sisteminde değerlendirilmesine, emeklilik halinde birikmiş aidatlar ve temettülere ilaveten %50’lik yatırım fon payları ile bunların işletilmesinden elde edilecek getirilerin emeklilik yardımı olarak katılımcı tip ortaklığı ödenmesine, istifa, ihraç gibi hallerde sadece birikmiş aidat ve temettülerin ödenmesine, ortağa verilmeyen %50’lik yatırım fonu ve getirisinin katılımcı hesap ihtiyat fonuna aktarılmasına,  vefat ve maluliyet yardımlarının standart tip ortaklarda olduğu gibi ödenmeye devam edilmesine, bağlı ortaklık ve iştiraklerin faizsiz sisteme imkan tanımaması nedeniyle bu kuruluşlarla ilgili işlemlerin sadece standart tip ortaklıkla bağımlı kılınmasına, geçmişe yönelik gerekli tutar aktarımları yapılarak, tüm iş ve işlemlerin ayrı hesaplar üzerinden yapılmasına, katılımcı tip emeklilik yardımı ile ilgili yeni hesaplamaların 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, ortaklık türleri arasında yapılacak geçişlere son verilmesine, ortaklarımızın mağdur olmamaları için son defaya mahsus olmak üzere bulundukları ortaklıktan diğer ortaklık türüne geçmek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yapılacak yazılı başvurularına istinaden geçiş hakkı tanınmasına, sandığımız yeni yazılım sisteminin (Polsis) hayata geçmesinden itibaren dileyen katılımcı ortaklarımızın da standart ortak şartlarıyla kredi kullanmalarına,) kararı alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda; daha öce standart ortak olup katılımcı ortaklığa geçiş yapan ortaklarımızın standart ortaklıkta kalan temettü miktarları katılımcı ortaklık hesaplarına, katılımcı tip ortaklıktan istifa eden veya sosyal yardım alan ortaklarımıza mevduat bankalarından yapılan ödemelerde katılımcı ortaklık hesaplarından mevduat bankalarına aktarılarak hesaplar arası denge sağlanacak ve ortaklık türleri saf olarak ayrıştırılacaktır.

31.12.2014 tarihine kadar, her iki ortaklık yapısında geçiş yapmış olan ortaklarımızın hak ettiği emeklilik yardımları muhafaza edilecektir.01.01.2015 tarihinden itibaren sadece katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik yardımlarının hesaplanmasında yönetmelik gereği değişiklik olacaktır. Ayrıca her iki tip ortağımızın sandığın gelir ve giderlerindeki payları, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, katılımcı tip ortaklığın faizsiz sisteme dayalı kuruluş amacına uygun hale getirilecektir. Vefat ve maluliyet yardımları tüm ortaklar için aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Katılımcı ortaklarımızın yıllık kar payı getirisinden tıpkı standart tip ortaklarımız gelirlerinde olduğu gibi %10 oranında ihtiyat fonu %50 oranında yatırım fonu ayrılarak geriye kalan %40 oranındaki tutar temettü olarak birikimlerine eklenmeye devam edilecektir.

Mevzuat gereği yapılan bu düzenlemeler ışığı altında;

Katılımcı ortak emeklilik yardımı;Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları,

formülüyle hesaplanacaktır.(Madde 9-Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir).

Görüldüğü üzere standart tip ortaklarımızın sosyal yardım hesaplamalarında her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece katılımcı ortaklarımız için gider ve gelir kalemleri faizsiz sisteme uygun hale getirilmiş, emeklilik yardımları da mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ayrıca vefat ve maluliyet yardımları için gelirleri üzerinden kaynak ayrılmıştır. Katılımcı ortaklarımızın birikimleri ve bunlardan elde edilecek kâr payları ve yatırım fonu asıl tutar ve getirileri dahil tüm hakedişleri, emeklilik halinde kendilerine ödenecektir. Bunun yanı sıra katılımcı tip net kârın ihtiyat olarak ayrılan %10’luk kısmı vefat ve maluliyet gibi istenmeyen hallerde ortaklarımıza veya geride kalanlarına destek sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı ortaklarımızın birikimlerini şahsi olarak da katılım hesaplarında değerlendirebilecekleri düşünülerek sandığın sağladığı faydanın ne olduğu konusundakitereddütleri, geçmiş yıllardaki yüksek kâr paylarının gidereceği aşikârdır. Yüksek kâr payları; katılımcı bankaların, belirli büyüklükteki tutarları daha yüksek getiri dilimlerinde yer alan yatırım alanlarında değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bireysel müşterilerin birikimleri daha düşük getirili yatırım alanlarında değerlendirildiği için kâr payları da düşük kalmaktadır. Katılımcı tip ortaklarımızın sandığımızda 40 milyon TL civarında birikimleri bulunmaktadır ve bu miktar katılımcı bankaların sandığımıza yüksek getirili yatırım alanlarını sunmaları için yeterli bir miktardır. (Ek bilgi: halen standart tip ortağımız olan Yönetim Kurulu Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sn.Mustafa GÜLCÜ katılımcı tip ortaklığa geçiş başvurusunda bulunmuştur.)

Bununla birlikte, hem ortağımızca ve hem de sandığımızca hesapların daha kolay izlenebilmesi, hak ve yükümlülüklerin daha bilinir olması, ortaklık yapılarının net olarak birbirinden ayrıştırılması ve özellikle faizsiz getiri sistemine faiz karıştırılmaması amacıyla sandığımız ortaklık türleri arasında geçişlere son verilmiş, ancak tüm ortaklarımıza mağduriyete uğradıklarını düşünmemeleri için son bir defaya mahsus olmak üzere diğer ortaklık türüne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Dileyen ortağımız, 31.12.2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla mevcut haklarıyla birlikte diğer ortaklık türüne geçiş yapabilecektir.

Bundan sonra ortaklarımız, bulundukları ortaklık türünden sadece istifa ederek ayrılabilecek ve diğer ortaklığa yeni başlıyormuş gibi kabul edileceklerdir. Bu nedenle ortaklarımızın, ortaklık türleri hakkında iyice düşünüp kararlarını vermeleri gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, mevcut haklar ile diğer ortaklık türüne geçiş için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitimidir.

Diğer taraftan; söz konusu yönetim kurulu kararının getirdiği bir başka yenilik, ortaklık türüne bakılmaksızın dileyen ortağımızın sandığımızdan kredi çekmesine imkân tanınmasıdır. Katılımcı tip ortaklarımızda tıpkı standart tip ortaklarımız gibi dilerlerse sandığımız mevduat bankası hesaplarından düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Bu husus tamamen ortaklarımızın isteğine bağlı olup bu işlemler Standart tip ortaklarımızın mevduat bankalarında değerlendirilen birikimleri üzerinden yapılacaktır. Bu kredilerden elde edilecek faiz gelirleri Standart ortaklarımız hesaplarında muhasebeleştirilecektir. Sandığımızın yeni yazılım sistemi (Polsis) aktif olarak kullanılmaya başlandığında bu tip kredi talepleri de karşılanacak, uygulama tarihi ayrıca duyurulacaktır. Daha çok ortağımızın uygun koşullarla kredi imkânından faydalanabilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi ve kredi türlerinin azaltılarak sadeleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, kısa sürede çalışma sonuçları hayata geçirilecektir.


Konunun önemine binaen siz değerli ortaklarımızın bilgi sahibi olması için birkaç kez SMS mesajı gelebileceğini şimdiden hatırlatır, ortaklık geçişi için kısa bir süre olması nedeniyle irtibatlı olduğunuz ortaklarımızla konuyu paylaşmanızı dileriz.

Ortaklık tip geçiş duyurusu ve ortaklık geçiş talimatları, duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Geçiş yapmak isteyen ortaklarımız, bu talimatların dökümünü alarak doldurup imzaladıktan sonra faks, e-posta, posta gibi iletişim araçlarıyla sandığımıza ulaştırmalıdır. Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ORTAKLIK TİP GEÇİŞİ GENEL TALİMATI

Sandığımızdaki mevcut Ortaklık türünüzü,  2015 yılı başından itibaren “Standart” veya “Katılımcı” olarak son kez değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar yazılı başvurular toplanacaktır.

Önemli Hususlar;

  1. Katılımcı ortaklık Modelinde, Sandığa ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.

2. Katılımcı ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan Ortaklarımızın tüm hak ve  birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.

3. Katılımcı ortaklık fonu havuzda oluşan  yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler havuz içerisinde rezerv edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.

4. 01.01.2015 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarılacaktır. Bundan sonraki dönemler için iş ve işlemler 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Başkanlığı duyurusu kapsamında yapılacaktır.

5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı sosyal yardımlardan vefat ve maluliyet yardımı ödemeleri, tüm ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır. Detaylı bilgi vebaşvuru formlarına sayfamızın (mevzuat – evrak) bölümlerinden erişilebilir.

STANDART ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

KATILIM ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI

21.11.2014 Borç Senedi Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nca ortaklarına verilen borç işlemlerinde sandığımız web sitesinde yer alan tek tip borç senedi kullanılmaktadır. Borçlanma işlemlerinde geçerli olan borç senedini www.polsan.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Sandık web sitesi dışından temin edilen ve güncel olmayan borç senetleriyle yapılan borçlanma başvuruları işleme alınmamaktadır.
Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

05.05.2014 POLSAN 2013 yılı faaliyet karı ve kar payı dağıtımı hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET KÂRI VE KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA

2013 yılına ait Kar Payı dağıtımlarımız 05.05.2014 tarihi itibariyle Ortaklık tipine göre aylık toplam birikmişleri oranında Ortak hesaplarına eklenmiştir.

2013 yılı faaliyet dönemi toplam karı 100.928.238,66 TLdir. Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40’ına kadarı Polsan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda ortaklarına dağıtılır. Yönetim Kurulumuz ve Polsan Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ortaklarımıza azami getiri sağlayacak en yüksek oran olan %40 oranla 40.371.295,46 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Ortaklarımızın Birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Kalan tutar; Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın% 50’si Yatırım Fonu, %10’u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2011 yılı ikinci yarısından beri birikimlerini katılımcı tip ortaklık kapsamında değerlendirilmesini talep eden ortaklarımızın paraları ayrı bir sermaye havuzunda değerlendirildiğinden, iki ayrı kârlılık oranı hesaplanmış ve dağıtımlar ayrışımlı havuzlara ortaklık tipi baz alınarak yapılmıştır.

2013 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak “Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı “ tablolarında yer alan “2013 Yılı Aylık Temettü Çarpanı” ile yıl içerisinde aktif veya pasif olması ayrımı yapılmaksızın, Ortaklarımızın ilgili ay içerisindeki birikim tutarları çarpılarak, birikimlerin Sandık sermayesi içerisinde bulunduğu ayların temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2013 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Polsan interaktif SMS sistemiyle; TEMETTU (boşluk) EGM SİCİL numaranızı yazıp 3848 e mesaj atarak Temettü tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET KÂRI VE KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET KÂRI VE KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA

2013 yılına ait Kar Payı dağıtımlarımız 05.05.2014 tarihi itibariyle Ortaklık tipine göre aylık toplam birikmişleri oranında Ortak hesaplarına eklenmiştir.

2013 yılı faaliyet dönemi toplam karı 100.928.238,66 TLdir. Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40’ına kadarı Polsan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda ortaklarına dağıtılır. Yönetim Kurulumuz ve Polsan Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ortaklarımıza azami getiri sağlayacak en yüksek oran olan %40 oranla 40.371.295,46 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Ortaklarımızın Birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Kalan tutar; Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın% 50’si Yatırım Fonu, %10’u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2011 yılı ikinci yarısından beri birikimlerini katılımcı tip ortaklık kapsamında değerlendirilmesini talep eden ortaklarımızın paraları ayrı bir sermaye havuzunda değerlendirildiğinden, iki ayrı kârlılık oranı hesaplanmış ve dağıtımlar ayrışımlı havuzlara ortaklık tipi baz alınarak yapılmıştır.

2013 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak “Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı “ tablolarında yer alan “2013 Yılı Aylık Temettü Çarpanı” ile yıl içerisinde aktif veya pasif olması ayrımı yapılmaksızın, Ortaklarımızın ilgili ay içerisindeki birikim tutarları çarpılarak, birikimlerin Sandık sermayesi içerisinde bulunduğu ayların temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2013 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Polsan interaktif SMS sistemiyle; TEMETTU (boşluk) EGM SİCİL numaranızı yazıp 3848 e mesaj atarak Temettü tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

ORTAKLIK TÜRLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında yapılan Genel Kurul’da;“faizsiz getiri sistemine dayalı katılımcı tip ortaklık yapısı” oluşturularak hayata geçirilmiştir. Bazı ortaklarımız, doğrudan katılımcı tip ortaklığa başvurarak ortaklıklarını başlatmışlardır.2011 yılından itibaren de eski tip (standart) ortaklarımızdan katılımcı tip ortaklığa geçişlere başlanmıştır. Geçen süre içerisinde, her iki tip ortaklık yapısı arasında geçişlere imkân tanınmış ve yine her iki tip ortaklıktan da emeklilik, istifa, diğer tipe geçiş gibi haller yaşanmış, vefat ve maluliyet yardımları yapılmıştır.

Bununla birlikte, katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik, temettü, vefat ve maluliyet yardımları ile sandığın gelir ve giderlerinden ne şekilde faydalanacağı konusu belirsiz kalmış, kendilerinden alınan “ortaklık giriş taahhütnamesinde” yer alan:

“Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilir. Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek Ortaklık haklarından yararlanır. Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle, yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.”

ibaresine dayanılarak, bu ortaklarımızın birikimleri esas olarak katılım bankalarında değerlendirilmiş ve sadece emekliliğe yönelik olarak 02.05.2011tarihli Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrasında yer alan “Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonunYönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir,”hükmüöngörülmüştür. Yine aynı yönetmeliğin 6. Maddesine dayanılarak çıkartılan 28.03.2013 tarihli Kar Payı Dağıtım Esasları Yönergesi’nde katılımcı ortaklara dağıtılacak kar payı gelir ve giderlerinin net olarak belirlenmediği görülmüş, bu konuda yetkinin önceki yönetim kurullarınca şifahen kullanıldığı öğrenilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve her iki ortaklık yapısının, kuruluş gayeleri doğrultusunda işlemesi ve ilgili yönetmelik maddesine yürürlük kazandırılması amacıyla yapılan inceleme ve diğer çalışmalar ışığında 19.12.2014 tarihli yönetim kurulumuzda özetle; (… katılımcı tip ortaklarımıza yapılacak emeklilik yardımı ile ilgili olarak “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliğinin” 9. Madde d fıkrası uyarınca; Ortaklık türüne göre faizli – faizsiz esaslı getiri ve giderler kapsam dışı olmak üzere tahakkuk edecekkatılımcı ortaklık toplam yıllık net karından ortakların birikimleri oranında paylaştırılacaktutardan; vefat ve maluliyet yardımları için %10 oranında ihtiyat fonu ayrılması, %40’ının temettü halinde ortak hesabına aktarılması, kalan %50 oranındaki miktarın yatırım fonu hesabına ayrılarak yine faizsiz getiri sisteminde değerlendirilmesine, emeklilik halinde birikmiş aidatlar ve temettülere ilaveten %50’lik yatırım fon payları ile bunların işletilmesinden elde edilecek getirilerin emeklilik yardımı olarak katılımcı tip ortaklığı ödenmesine, istifa, ihraç gibi hallerde sadece birikmiş aidat ve temettülerin ödenmesine, ortağa verilmeyen %50’lik yatırım fonu ve getirisinin katılımcı hesap ihtiyat fonuna aktarılmasına,  vefat ve maluliyet yardımlarının standart tip ortaklarda olduğu gibi ödenmeye devam edilmesine, bağlı ortaklık ve iştiraklerin faizsiz sisteme imkan tanımaması nedeniyle bu kuruluşlarla ilgili işlemlerin sadece standart tip ortaklıkla bağımlı kılınmasına, geçmişe yönelik gerekli tutar aktarımları yapılarak, tüm iş ve işlemlerin ayrı hesaplar üzerinden yapılmasına, katılımcı tip emeklilik yardımı ile ilgili yeni hesaplamaların 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, ortaklık türleri arasında yapılacak geçişlere son verilmesine, ortaklarımızın mağdur olmamaları için son defaya mahsus olmak üzere bulundukları ortaklıktan diğer ortaklık türüne geçmek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yapılacak yazılı başvurularına istinaden geçiş hakkı tanınmasına, sandığımız yeni yazılım sisteminin (Polsis) hayata geçmesinden itibaren dileyen katılımcı ortaklarımızın da standart ortak şartlarıyla kredi kullanmalarına,) kararı alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda; daha öce standart ortak olup katılımcı ortaklığa geçiş yapan ortaklarımızın standart ortaklıkta kalan temettü miktarları katılımcı ortaklık hesaplarına, katılımcı tip ortaklıktan istifa eden veya sosyal yardım alan ortaklarımıza mevduat bankalarından yapılan ödemelerde katılımcı ortaklık hesaplarından mevduat bankalarına aktarılarak hesaplar arası denge sağlanacak ve ortaklık türleri saf olarak ayrıştırılacaktır.

31.12.2014 tarihine kadar, her iki ortaklık yapısında geçiş yapmış olan ortaklarımızın hak ettiği emeklilik yardımları muhafaza edilecektir.01.01.2015 tarihinden itibaren sadece katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik yardımlarının hesaplanmasında yönetmelik gereği değişiklik olacaktır. Ayrıca her iki tip ortağımızın sandığın gelir ve giderlerindeki payları, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, katılımcı tip ortaklığın faizsiz sisteme dayalı kuruluş amacına uygun hale getirilecektir. Vefat ve maluliyet yardımları tüm ortaklar için aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Katılımcı ortaklarımızın yıllık kar payı getirisinden tıpkı standart tip ortaklarımız gelirlerinde olduğu gibi %10 oranında ihtiyat fonu %50 oranında yatırım fonu ayrılarak geriye kalan %40 oranındaki tutar temettü olarak birikimlerine eklenmeye devam edilecektir.

Mevzuat gereği yapılan bu düzenlemeler ışığı altında;

Katılımcı ortak emeklilik yardımı;Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları,

formülüyle hesaplanacaktır.(Madde 9-Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir).

Görüldüğü üzere standart tip ortaklarımızın sosyal yardım hesaplamalarında her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece katılımcı ortaklarımız için gider ve gelir kalemleri faizsiz sisteme uygun hale getirilmiş, emeklilik yardımları da mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ayrıca vefat ve maluliyet yardımları için gelirleri üzerinden kaynak ayrılmıştır. Katılımcı ortaklarımızın birikimleri ve bunlardan elde edilecek kâr payları ve yatırım fonu asıl tutar ve getirileri dahil tüm hakedişleri, emeklilik halinde kendilerine ödenecektir. Bunun yanı sıra katılımcı tip net kârın ihtiyat olarak ayrılan %10’luk kısmı vefat ve maluliyet gibi istenmeyen hallerde ortaklarımıza veya geride kalanlarına destek sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı ortaklarımızın birikimlerini şahsi olarak da katılım hesaplarında değerlendirebilecekleri düşünülerek sandığın sağladığı faydanın ne olduğu konusundakitereddütleri, geçmiş yıllardaki yüksek kâr paylarının gidereceği aşikârdır. Yüksek kâr payları; katılımcı bankaların, belirli büyüklükteki tutarları daha yüksek getiri dilimlerinde yer alan yatırım alanlarında değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bireysel müşterilerin birikimleri daha düşük getirili yatırım alanlarında değerlendirildiği için kâr payları da düşük kalmaktadır. Katılımcı tip ortaklarımızın sandığımızda 40 milyon TL civarında birikimleri bulunmaktadır ve bu miktar katılımcı bankaların sandığımıza yüksek getirili yatırım alanlarını sunmaları için yeterli bir miktardır. (Ek bilgi: halen standart tip ortağımız olan Yönetim Kurulu Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sn.Mustafa GÜLCÜ katılımcı tip ortaklığa geçiş başvurusunda bulunmuştur.)

Bununla birlikte, hem ortağımızca ve hem de sandığımızca hesapların daha kolay izlenebilmesi, hak ve yükümlülüklerin daha bilinir olması, ortaklık yapılarının net olarak birbirinden ayrıştırılması ve özellikle faizsiz getiri sistemine faiz karıştırılmaması amacıyla sandığımız ortaklık türleri arasında geçişlere son verilmiş, ancak tüm ortaklarımıza mağduriyete uğradıklarını düşünmemeleri için son bir defaya mahsus olmak üzere diğer ortaklık türüne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Dileyen ortağımız, 31.12.2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla mevcut haklarıyla birlikte diğer ortaklık türüne geçiş yapabilecektir.

Bundan sonra ortaklarımız, bulundukları ortaklık türünden sadece istifa ederek ayrılabilecek ve diğer ortaklığa yeni başlıyormuş gibi kabul edileceklerdir. Bu nedenle ortaklarımızın, ortaklık türleri hakkında iyice düşünüp kararlarını vermeleri gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, mevcut haklar ile diğer ortaklık türüne geçiş için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitimidir.

Diğer taraftan; söz konusu yönetim kurulu kararının getirdiği bir başka yenilik, ortaklık türüne bakılmaksızın dileyen ortağımızın sandığımızdan kredi çekmesine imkân tanınmasıdır. Katılımcı tip ortaklarımızda tıpkı standart tip ortaklarımız gibi dilerlerse sandığımız mevduat bankası hesaplarından düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Bu husus tamamen ortaklarımızın isteğine bağlı olup bu işlemler Standart tip ortaklarımızın mevduat bankalarında değerlendirilen birikimleri üzerinden yapılacaktır. Bu kredilerden elde edilecek faiz gelirleri Standart ortaklarımız hesaplarında muhasebeleştirilecektir. Sandığımızın yeni yazılım sistemi (Polsis) aktif olarak kullanılmaya başlandığında bu tip kredi talepleri de karşılanacak, uygulama tarihi ayrıca duyurulacaktır. Daha çok ortağımızın uygun koşullarla kredi imkânından faydalanabilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi ve kredi türlerinin azaltılarak sadeleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, kısa sürede çalışma sonuçları hayata geçirilecektir.


Konunun önemine binaen siz değerli ortaklarımızın bilgi sahibi olması için birkaç kez SMS mesajı gelebileceğini şimdiden hatırlatır, ortaklık geçişi için kısa bir süre olması nedeniyle irtibatlı olduğunuz ortaklarımızla konuyu paylaşmanızı dileriz.

Ortaklık tip geçiş duyurusu ve ortaklık geçiş talimatları, duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Geçiş yapmak isteyen ortaklarımız, bu talimatların dökümünü alarak doldurup imzaladıktan sonra faks, e-posta, posta gibi iletişim araçlarıyla sandığımıza ulaştırmalıdır. Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ORTAKLIK TİP GEÇİŞİ GENEL TALİMATI

Sandığımızdaki mevcut Ortaklık türünüzü,  2015 yılı başından itibaren “Standart” veya “Katılımcı” olarak son kez değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar yazılı başvurular toplanacaktır.

Önemli Hususlar;

  1. Katılımcı ortaklık Modelinde, Sandığa ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.

2. Katılımcı ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan Ortaklarımızın tüm hak ve  birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.

3. Katılımcı ortaklık fonu havuzda oluşan  yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler havuz içerisinde rezerv edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.

4. 01.01.2015 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarılacaktır. Bundan sonraki dönemler için iş ve işlemler 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Başkanlığı duyurusu kapsamında yapılacaktır.

5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı sosyal yardımlardan vefat ve maluliyet yardımı ödemeleri, tüm ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır. Detaylı bilgi vebaşvuru formlarına sayfamızın (mevzuat – evrak) bölümlerinden erişilebilir.

STANDART ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

KATILIM ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI

POLSAN'DAN BİLGİLENDİRME

Yıl itibariyle şehitlerimize ödenen yardım tutarları;

01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında yapılana şehit vefat sayısı 10  olup , toplam ödeme  tutarı, 359.754,45.-TL dır.

01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında yapılana şehit vefat sayısı 1 olup , toplam ödeme  tutarı,  39.292,05.-TL dır.

01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 4  olup , toplam ödeme  tutarı, 174.510,90.-TL dır.

01/01/2015 – 30/06/2015 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 1 olup, toplam ödeme  tutarı,  43.621,95.- TL dır.

01/07/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 17 olup, toplam ödeme  tutarı, 801.125,70.-TL dır.

01/01/2016 – 05 /04/2016 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 16  olup, toplam ödeme  tutarı, 776.740,35.-TL dır.