Borç Türü

İhtiyaç İçin Borç Verme: Ortakların güncel ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen borç türüdür.

Borçlanma Limiti

İhtiyaç İçin Borç verme limitleri, Ortaklık süresine göre belirlenmektedir.
06 ay - 3 yıl arası : 7.500,00-TL
3 yıl - 5 yıl arası : 15.000,00 - TL
5 yıl - 10 yıl arası : 20.000,00- TL
10 yıl ve üzeri : 30.000,00- TL

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 48 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma İçin Yararlanma Koşulları

- Yeni ortaklıkta 6 ay süresi dolan ortaklar borçlanabilir.
- Borç bitmeden yeni bir borçlanma yapılamaz.
- İhtiyaç için borcu olan ortak, borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde 6 ay süre geçmiş ise yeniden borçlanabilir.
- Aidat ve ihtiyaç borçlanmaları birlikte kullanılabilir.
- Aidat ve ihtiyaç karşılığı borç türleri birbirleri arasında mahsup edilebilir.
- Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

-Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması

-Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması

Borçlanma İçin Başvuru Koşulları

Ortağın tercihine göre;
Kefilli veya Kefilsiz olarak düzenlenmiş Usulüne uygun Borçlanma Senedinin posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Borçlunun; İmza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
• Daire Amiri; Adı, Soyadı, Rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması zorunludur.
Borç türü, vade sayısı, kesinti başlangıç tarihi, asıl borç tutar ve akdi faiz alanı doldurulması zorunludur.
• Kefilli borç taleplerinde; Kefilin Sandık ortağı olması, kefil bilgileri ve imzası.

• Kefil evli ise; Eşinin Adı, Soyadı, Eşinin müteselsil kefaletine onay vermesi, Telefon numarası ve İmzası

• Kefil bekâr ise; eş bilgileri boş bırakılacaktır.

Not:

1- Kefilsiz borç senetlerinde farklı borç verme oranı uygulanacaktır.

2- Senedinizi hazırlar iken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

 

Örnek:

Asıl borç: 15000,00TL
Akdi faiz toplamı: 2450,00TL ise

 Borçlanma Senedi için tıklayınız.