Sandığın Organları;
- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetim Kurulu
- Genel Müdürlük

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, sekizi Ankara’da biri de Ankara dışında bir ilde görevli bulunan Sandık Ortakları arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulunun yirmi  yedek üyesi bulunur.

Yönetim Kuruluna en az beş yıllık ortaklar aday gösterilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Ankara’da görevli bulunan ortaklar arasından üç asıl, altı yedek olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir.Denetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü