Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Ortaklarına hangi maddi ve sosyal faydaları sunabilmektedir?

 • Her ay emekli keseneğine esas aylığınızın %8’i ile tasarruf yapabilme,
 • En yüksek emekli keseneğine esas aylığının 15 katı vefat yardımı,
 • Kısmi ve tam maluliyet yardımı,
 • Dönem sonunda hesaplanan ve her Ortağa kesintisiz olarak ödenen yıllık kar payları,
 • İhtiyaca ve üyelik süresine göre çeşitlenebilen, uygun maliyetle borç alabilme,
 • Anlaşmalı bankalardan yalnızca Sandık Ortaklarına özel avantajlarla konut finansmanı kullanabilme,
 • Kampanyalarla piyasa fiyatlarının altında araç ve konut sahibi olabilme,
 • Ankara Sigorta'dan özel indirimle konut ve araç sigortası yapabilme,
 • Polsan Turizm ile indirimli fiyatlarla uçak biletleri satın alabilme,
 • Ortaklıktan ayrılma halinde, birikimin kesintisiz bir şekilde ödenebilmesi.
 • Anlaşmalı firmalarla sağlanan indirimli alışveriş imkanı
 • E.G.M. den emeklilik ile birlikte, Sandıktanda alınan emeklilik yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ortaklığından ayrıldım, tekrar ortak olabilir miyim?

Polis Bakım ve Yardım Sandığına istediğiniz zaman tekrar üye olabilirsiniz. 'Ortaklık' sekmesi içerisinde yer alan “ortaklık giriş taahhütnamesi” ni düzenleyerek, nüfus cüzdanı fotokopinizi ile sandığımıza posta yolu veya elden ulaştırmanız yeterlidir.

Sandık Ortakları için farklı ortaklık ve fon türleri mevcut mudur?

Mevcut Ortaklık özelliklerine ek olarak, birikimi fonda değerlendirdiğimiz bir Ortaklık türü daha geliştirilmiş olup, faizden arındırılmış olan bu ortaklık tipinde, ortaklık hakları devam edecek, elde edilecek gelirin ve ortaklara dağıtılacak kar payının içine faiz geliri yer almayacaktır.

Bu ortaklık tipini seçen ortaklarımızın birikimleri, anlaşmalı Katılım bankalarının altın ve fon hesaplarında, gelire endeksli kıymetli maden senetlerinde ve ticarette değerlendirilmektedir.

Katılımcı Tip Ortaklığın farkı nedir? Ortaklık Tipleri arasında geçiş mümkün müdür?

Katılım ortaklarının aidatları; Katılım bankalarında değerlendirilmektedir. Katılımcı Ortaklık fonunun faizsiz yatırım seçeneklerinde değerlendirilecek olması nedeniyle Katılımcı ortakların gelirleri kar payı olarak yansımaktadır. Katılımcı ortakların kar payı gelirleri de yine katılım bankalarında katılım mevduatına eklenerek değerlendirilmektedir.

Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar, ortak sayısı ve yatırım seçeneklerinde ki sınırlılık nedeniyle, yıllık kar payları ve emeklilik yardımları, Standart Tip Ortaklığa göre değişiklik gösterecek olup, Polis Memuru ve 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 2.000,00- TL ile 15.000,00-TL tutarında farklılık arz edebilmektedir.

Katılımcı Ortaklık modeli kapsamındaki ortaklık hak ve diğer yükümlülüklerinde; Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


31/12/2014 tarihinde son kez ortaklık tipleri arasında yapılacak değişiklik duyurusu ardından, Sandığa ulaşan yoğun talepler doğrultusunda 50. Olağan Genel Kurulunda 01.07.2017 tarihine kadar ek bir süre verilerek iki tip arasında geçiş yapmak isteyen ortaklarımıza imkan verilmesi talep edilmiş ve teklif oy birliği ile kabul edilerek, Yönetim Kurulumuzun ; 05/03 /2017 gün ve 02 numaralı toplantısında,  01/07/2017 tarihine kadar ek süre verilerek tip geçişlerine izin verilmiştir.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı sandık içi işlemlerinde memur ve rütbeli ayrımı yapıyor mu?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüm ortaklarına eşit davranmak zorundadır. Bu sebeple hiçbir şekilde rütbe ve ortaklık süresi ile ilgili bir ayrım ya da öncelik yapılamaz.

Polsan internet sayfası üzerinden bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Ortaklarımıza özel 'Ortak Online' bölümünden EGM Sicil Numaranız ve Şifrenizle üyelik bilgilerinize ulaşabilir, kampanyalarımıza katılabilir, güncel hesaplamalarınızı yapabilir, iletişim bilgilerinizi güncelleyebilir ve mail gönderebilirsiniz.

Tayin, yurtdışı görevi, ücretsiz izin sebebi ile maaş alınamaması ve kesinti yapılamaması durumunda nasıl bir yol izlenir?

Her ayın 15'inde iletişim merkezinden alınacak bilgi dâhilinde Ortağın aylık maaşına gönderilen toplam kesinti tutarı Ziraat Bankası Anadolu Meydanı Ankara Şubesi nezdinde açılan 1282-3709613-2780 numaralı hesaba 'Ad-Soy, Ad-Sicil ile birlikte, açıklama bölümüne mevcut aya ait sandık kesinti tutarı' şeklinde açıklama yaparak yatırılabilmektedir. Ödenmeyen aylar için yasal faiz uygulanmaktadır.

Kimlik, tahsil, derece-kademe vb. gibi değişikliklerde izlenmesi gereken yol nedir?

İsim veya soy isim değişikliklerinde; mahkeme kararı belgesi, yenilenmiş nüfus cüzdan fotokopisi ve bilgi güncellemesi içerikli dilekçe faksı istenmektedir.
Eğitim durumu değişikliğinde, diploma fotokopisi ve bilgi güncellemesi içerikli dilekçe faksı istenmektedir.
Derece-kademe değişikliklerinde ise, değişikliğin yapıldığı aya ait maaş bordrosu ve bilgi güncellemesi içerikli dilekçe faksı istenmektedir.
(Bu tarz değişiklikler ay sonlarında EGM Data bilgisiyle gelip sisteme yüklenmektedir)

Aidat karşılığı borç kullanırken neden faiz alınıyor?

Polis Bakım ve Yardım Sandığından Aidat karşılığı borç kullanırken ortaklarımızın içerideki parası işletilmeye devam etmekte ve ortaklarımız içeride bulunan toplam birikmişleri üzerinden kâr payı almaya devam etmektedirler. Ortaklarımız aidat karşılığı borç kullanırken, kendi birikmişlerini değil, kendi birikmişleri kadar kısmı Sandığımızın havuzundan alırlar. Bu işlem; Sandığımızın, herhangi bir bankada açılan mevduat hesabı ile arasındaki farktır. Böylece ortaklarımız para biriktirmeye devam edebilmektedirler.

İçeride bulunan ihtiyaç için borcu, aidat için borca çevrilebilir mi?

Yeni ortaklıkta 6 ay süresi(6 kesinti dönemi) dolan tüm ortaklar İhtiyaç için borçtan yararlanır.İhtiyaç için borç kullanmak isteyen ortak, mevcut ihtiyaç borcu bitmeden yeni bir borçlanma yapamaz. Mevcut İhtiyaç Borcunu mahsup ederek yeni bir İhtiyaç borçlanması kullanamaz.

İhtiyaç için borcunu kapatan ortak; yeniden borçlanmak isterse, kapatılan borcun veriliş tarihinden 6 taksit dönemi geçtikten sonra borçlanır. İhtiyaç için borcu olan ortak, aynı anda Aidat karşılığı için de borç alabilir.

Kredi için Borç verme faiz oranlarınız banka faiz oranına göre uygun mudur?

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Sandığımız dosya masrafları ya da komisyon talep etmez. Ortaklarımız kullanacakları borcun sadece %0,948’ini Damga vergisi olarak devlete ödenir.

Taşıt için borcu olan Ortak konut için borç vermeden faydalanabilir mi?

Ortağın devam eden taşıt borcunun kapanması halinde konut için borç vermeden yararlanabilir.

Sandıktan taşıt için borç kullanan Ortak aynı aracı başka bir Sandık ortağına devretmesi halinde devralan kişi taşıt için borç kullanabilir mi?

Taşıt borcu devam eden Ortağın devrettiği araç için bir diğer Sandık ortağı taşıt borcundan faydalanabilir.

Mevcut taşıt için borcu devam ederken, yeni alınan araç için borç kullanmak mümkün müdür? Ne yapılması gerekir?

-Taşıt için borç yılda en fazla 1 defa alınabilir. Mevcut taşıt borcu devam eden Ortaklar yeni kullanacakları taşıt borçlanması içerisinden mahsuplaşma yapamazlar. Daha sonra yeni alınan araç için gerekli evraklar düzenlenerek Sandık adresine posta yolu veya elden ulaştırılmalıdır. Asgari 6 (altı) ayını fiilen aidat ödeyerek dolduran Ortaklarda Taşıt için Borçlanma limiti aracın KASKO VE SATIŞ DEĞERİNİ geçmemek kaydıyla 25.000,00.- (Yirmibeşbin) TL olup, limitler dahilinde taşıt için borç verilir. Aracın KASKO VE SATIŞ bedelinden düşük olan rakam baz alınarak borç verme işlemi tamamlanır. (ÖR: Limit 25.000,00.- TL. İkinci el bir araç için gönderilen evraklar üzerinde araç KASKO BEDELİ 19.000,00.- TL, SATIŞ BEDELİ 18.000,00-TL İSE borç verme işlemi 18.000,00.- TL’den yapılır)

Sandık ortağımız ve eşi (eş ortak ise) aynı konut için ayrı olarak Konut için Borç vermeden faydalanabilir mi?

Konuta 1. Derece 1. sırada ipotek tesis edileceğinden yalnızca bir kişinin kullanma hakkı vardır.

Taksit öteleme nedir? Nasıl faydalanabilirim?

Taksit öteleme: İçeride bulunan herhangi bir borç için (sadece bir borcu için) en az 1 ay en fazla 3 ay mola verilmesi (kesinti yapılmaması) dir.

Taksit öteleme işlemine  yaptığınız başvuru, her ayın 25’ i ile 30’u arasında işleme alınmaktadır.

a - Eğer öteleme yapmak istediğiniz borcun ilk 3 aylık kesintisi yapıldı ise, Polsan internet sayfasında borç verme sekmesinde da bulunan taksit öteleme dilekçesini düzenleyerek faksla Sandığımıza ulaştırmanız yeterlidir. Ancak Ötelemeniz süresince Sandığımızdan başka bir borç kullanmanız mümkün değildir.

b - Daha önce başka bir öteleme gerçekleştirildi ise ötelemenin faiz farkı alınan ayı izleyen süreç üzerinden 6 ay geçmelidir.

c - Borç ödemelerinde geciken taksit ödemesi var ise öteleme işleminden yararlanılamaz.

d - Taksitlerin ötelendiği dönem boyunca, borcun kalan anaparası için hesaplanacak borç faizi miktarı, öteleme döneminin son ayı çerisinde maaş kesintisi yoluyla tahsil edilecektir.

Konut için Borçlanmadan kimler yararlanamaz?

Ortaklık süresi 3 yılı doldurmayan

Tapu tarihi 1 yıl süreyi geçmiş olanlar

Tapu Ortak adına miras, hibe yolu, sit alanı ile yada ortağın eşinden devir yolu geçişlerde konut için borç vermeden faydalanamazlar.

Müşterek tapuya sahip ortak konut için borç vermeden yararlanabilir mi?

Ortağın adına düzenlenen tapu senedinde %50 hisse oranına sahip ise, konutun tamamına 1. Derece 1. sırada ipotek konulması halinde limitleri dahilinde konut için borç vermeden yararlanabilir.

Konut için borç limitleriniz neden düşük ve vadesi neden sınırlı?

Konut borcu yüksek tutarlı, uzun vadeli ve vadeden dolayı riskli bir finansman türüdür. Mortgage yasası gereği Konut değerinin % 25 finansmanı talep eden (konut alacak) kişi tarafından karşılanmaktadır. Sandığımız konut finansmanında küçük bir kısmı karşılayabilmekte, geri kalan kısmı içinde avantajlı oranlar ve koşullarla bankalar ile işbirliği yapılmaktadır. Sandığımız aktueryal dengeleri koruyabilmek adına tam anlamıyla konut finansmanı sağlayamamaktadır.

OHAL için Borçlanma hangi koşullarda ve hangi belgeler ibraz edildiğinde kullanılabilir?

Ohal için borç 2 koşulda verilebilir;

1. Tedavisi teknik alanda kısıtlı sağlık sorunları söz konusu olduğunda (organ nakli, kanser, kalp damar, böbrek yetmezliği vb.) bakmakla yükümlü eş ve çocuk içinde geçerli olmak kaydı ile (eş, çocuk ve kendi için maksimum limit 10.000,00.-TL) olup, istenen belgeler; resmi sağlık kurulu raporu, devlet hastanelerinden alınan 6 ayı geçmeyecek şekilde, borçlanma senedi ve dilekçe.

2. Yangın, sel, deprem ve afet hallerinde borçlandırılır. İstenen evraklar illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar veya afet işleri kriz masasından belgelendirilmeli. Bu belge 6 ayı geçmeyecek şekilde gönderilmeli. Hasar tespit raporu ve borçlanma senediyle başvuruda bulunulabilir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Bankalar arasındaki fark nedir?

Bankalar ticari işletmeler olduğu için kâr amaçlıdır, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ticari bir işletme değildir. Bu sebeple verdiği borçların hiç birinde dosya masrafı, işlem ücreti vb. kesintiler yapmamaktadır.

Polis Bakım ve Yardım Sandığından borç alırken Daire Amiri onayına neden ihtiyaç duyuluyor?

Polis Bakım ve Yardım Sandığının herhangi bir şehirde herhangi bir şubesi yoktur. Ankara dışından gelen borç senetlerinin o kişiye ait olup olmadığının tespit edilebilmesinin tek yolu Daire Amirinin onayıdır.

Anne karnında iken çocuğum vefat etti. Vefat yardımından yararlanabilir miyim? Evrak olarak neler göndermem gereklidir?

Miadında ölü doğan çocuklar için de ölüm yardımı yapılır. Normal gebelikte en az 180 günlük çocuk miadını doldurmuş sayılır. Ölü doğan çocuğun miadında olduğu doktor raporu ile belgelenir.

Çocuk Vefat İçin İstenilen Evraklar:

 • Vefat Belgesi ( miadını doldurduğuna dair onaylı doktor raporu )
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( onaylı )
 • Dilekçe

Vefat Yardımlarında Sandık Ortağının anne-babasının ölümünde ödenen bir vefat yardımı var mıdır?

Anne-baba vefatında vefat yardımı yapılmamaktadır.

Vefat Yardımı sadece;

Sandık ortağı iken,

a) Vefat eden ortağın, yasal mirasçılarına,
b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden ortağın kendisine,

vefat yardımı ödenir.

Emeklilik yardımı birikmiş aidatın tutarının kaç katı olarak ödenmektedir?

Emeklik yardımı Ortaklarımızın birikmişine göre değil,Sandığa üye olduğu yıl,en son aldığı emekli keseneğine esas aylığı ve temettü toplamına göre hesaplanmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden yaş haddinden emeklilik hakkını kazandığım halde,emekli olmadım bu durumdan Sandıktan emekli olabilir miyim?

Emniyet Genel Müdürlüğünden ilişik kesildiği takdirde ve ilişik kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere emeklilik yardımı yapılır.

Kurum değişikliği yapan Ortaklara, Emeklilik Yardımı yapılmakta mıdır?

Tüzüğümüzde bulunan Madde 24 “Emniyet Teşkilatından ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere” emekli yardımı ödemesi yapılır.
Kurum değişikliği yapan ortakların Emekli yardımı ödemesi yapılabilmesi için, ortaklarımızın en son çalışmış olduğu birimden ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısını bildiren resmi evrağı göndermeleri gerekmektedir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından verilen borçlar ve yapılan iadeler Ortaklara nasıl ödenmektedir?

Polis Bakım ve Yardım Sandığına ortak olduğunuz anda adınıza T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi nezdinde bir hesap oluşturulacaktır. Polis Bakım ve Yardım Sandığı size borç verirken bu hesabı kullanmaktadır. Hesap numaranızı çağrı merkezimizden ya da ortak online hesabınızdan öğrenebilirsiniz. Ertesi gün herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden sicil ve kimlik numaranızla veya adınıza açılmış hesap numarasıyla çekebilirsiniz.

Polis Bakım ve Yardım Sandığından ayrılma şartları nelerdir?

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Polis Bakım ve Yardım Sandığı ortaklığını düzenleyen 7159 sayılı kanun metni Madde 1: "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır." Hükmündedir. Kanun maddesi gereğince 28.12.2018 tarihinden itibaren göreve başlayan tüm Emniyet Mensupları, Polis Bakım ve Yardım Sandığının daimi üyesi olacaklarından isteğe bağlı ortaklıklarını sonlandıramayacaklardır.

28.12.2018 tarihinden önce Sandığa ortak olanlar; ortaklık aktive tarihi  36 ay dolmadan ayrılmak istediklerinde Sandıktaki aidat + temettü tutar toplamlarını 36. Ayın sonunda alarak ortaklığını sonlandırabilmektedirler.. Bu süreden önce ya da sonra ayrılmak istendiğinde, birikiminizden hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Ancak Sandıktan borç kullandığınız takdirde, alınan borcu ve faizini defaten ödemeniz gerekmektedir.
Ortaklık sürenizin 36 ayı doldurması halinde, birikiminizi ve kâr paylarınızı hiçbir kesinti yapılmadan iki iş günü içerisinde alarak sandığımızdan ayrılabilirsiniz.
NOT: Islak imza ile işlem yapıldığı için imzalı dilekçenizin posta yolu veya elden adresimize ulaşması gerekmektedir. Faksla ya da mail yolu ile gelen ayrılma talepleri işleme alınmamaktadır.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın zarar etmesi halinde, Ortakların birikimleri nasıl ödenecek? Ödenememesi söz konusu olabilir mi?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı, iştiraklerinin tamamının zarar etmesi halinde dahi, Ortaklarının birikimlerini her yıl, karın içerisinde ayırmış olduğu ihtiyat fonundan ödeyebilecektir.

Bu nedenle, her Ortağımız, Sandıkta rahatça birikim yapabilmekte, birikimleri yanında Sandığın sağlamış olduğu tüm sosyal ve maddi avantajlardan eşit şekilde faydalanabilmektedir.

Yıllık kar payları neye göre belirleniyor?

Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir yıl boyunca ticari faaliyetlerinden elde ettiği kârın % 40’ı sandık ortaklarına birikimleri oranında kâr payı olarak dağıtılır. Kalan % 60'lık kısım da öz sermayeye eklenir. Emeklilik yardımı, vefat yardımı, şehitlik yardımı ve maluliyet yardımı bu kısımdan ödenir. Tüm ortaklarımız, her yıl hak ettikleri kâr paylarını ortak online sayfalarından görebilir.

Kar payları ne zaman açıklanıyor ve duyuru gerçekleştiriliyor mu?

Kar payları her yıl Nisan ayında açıklanır ve Ortaklarımıza iletişim kanalları ile duyurusu yapılır. Sandıktan kendi isteği ile ve emekli olarak ayrılan ortaklarımıza, telefon numaraları sistemde kayıtlı ise sms gönderilerek bildirilir. Telefon numarası kayıtlı olmayan Ortaklarımız ise iletişim merkezini arayarak kar payı bilgilerine ulaşabilirler.

Sandık üyeliğinden ayrılma durumunda geçmiş dönemlere ait kar payları nasıl alınır?

İletişim merkezini arayarak, bilgilerinizin ilgili birime aktarılması ile 2 iş günü içerisinde Ziraat Bankası hesabınıza aktarılacaktır. T.C kimlik numarası, sicil veya hesap numaranızla masrafsız ve kesinti yapılmaksızın çekebilirsiniz.

Sandık Ortağının ya da Ortak yakınlarının vefatı halinde ne kadar yardım ödenmektedir?

POLSAN, sosyal yardımlar başlığı altında, vefat, emeklilik ve maluliyet halinde Ortağına ve ailesine destek olmaktadır. Ortağın vefatı halinde, birikimleri üzerinden yasal mirasçılarına vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek emekli keseneğine esas maaşın 15 katı, (15.07.2015 tarihi itibari ile 47.092,80 TL) eklenerek Ortağın mirasçılarına vefat yardımı, eşinin vefatı halinde en yüksek emekli keseneğine esas maaşın 3 katı; 9.418,56 TL, çocuğunun vefatı halinde en yüksek emekli keseneğine esas maaşın bir katı olan 3.139,52 TL vefat yardımı ödenmektedir.

Sandıktan kullanılan kredilerde dosya masrafı veya komisyon ücreti alınıyormu. Alınıyorsa iadesi nasıl yapılmaktadır ?

Sandığımızca ortaklarımıza verilen borçlardan, borcun dayanağı olan Borç Senedinin üzerinde yazılı para miktarı üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, ilgili yıl için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen oranlar ve Maliye Bakanlığı Genelgeleri ve diğer mevzuattaki esaslar dâhilinde kesinti yapılmaktadır.

Bilindiği üzere “Damga Vergisi Kanunu” uyarınca borcun mükellefi, belgeyi imzalayan kişilerdir. Kanun, kurumlara mükelleften kesinti yaparak, yapılan kesintiyi ilgili Vergi Dairelerine yatırma yükümlülüğü yüklemektedir. Bu kapsamda, kesilen damga vergilerinin tamamı Vergi Dairelerine yatırılmaktadır.

Ortaklarımız kullanacakları borcun sadece %0,948’ini Damga Vergisi olarak devlete ödemektedirler. Sandığımız, borç verme uygulamalarında dosya masrafı ya da komisyon talep etmediği gibi herhangi bir kesinti de yapmamaktadır.

Aynı konu ile ilgili olarak, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunan ortaklarımızın, taleplerinin reddedildiğine ilişkin örnek kararlar ekte yer almaktadır.

Ek;

Örnek Kararlar.

Örnek Karar 1

Örnek Karar 2 (sayfa 1)

Örnek Karar 2 (sayfa 2)