Borçlanma Türü

Olağan Üstü Haller İçin Borç Verme: Yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlerden zarar gören ortaklara,
Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ağır hastalık, hayati önem arz eden, tedavi ve bakımı tıbbi ve teknik yönden kısıtlı olan, organ nakli, şua tedavisi, kanser, kalp, damar, böbrek yetmezliği ve benzeri hastalıklar için verilen borç türüdür.

Düğün İçin Borç Verme :Evlenme işlemleri başlamış olan ve yeni evlenmiş ortaklara verilen borç türüdür.

Borçlanma Limiti

Maksimum 10.000,00 TL

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 24 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Doğal Afetlerde İstenen Belgeler

• Hasar Tespit Raporu (illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan veya afet işleri kriz masasından)
(Rapor tarihi 6 aylık süreyi geçmemek şartıyla)
•  Konuyu açıklar dilekçe.
•  Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi.
•  Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Sağlık Sorunlarında İstenen Belgeler

Resmi Sağlık Kurulu Raporu ( Rapor tarihi 6 Ayı Geçmeyecek Şekilde ) Konuyu Açıklar Dilekçe. Usulüne Uygun Düzenlenmiş Borç Senedi.

Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Düğün Borçlanması İçin İstenen Belgeler

Evlendirme dairesinden alınan nikah için gün alındığına dair belge veya evlilik cüzdanı sureti istenir.

Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Borçlanma İçin Başvuru Koşulları

Ortağın Tercihine göre;
Kefilli veya Kefilsiz olarak düzenlenmiş usulüne uygun Borçlanma Senedi ve Konuyla ilgili belgeleri posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

-Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması

-Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Borçlunun; İmza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
• Daire Amiri; Adı, Soyadı, Rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması zorunludur.
Borç türü, vade sayısı, kesinti başlangıç tarihi, asıl borç tutar ve akdi faiz alanı doldurulması zorunludur.
• Kefilli borç taleplerinde; Kefilin Sandık ortağı olması, kefil bilgileri ve imzası.

• Kefil evli ise; Eşinin Adı, Soyadı, Eşinin müteselsil kefaletine onay vermesi, Telefon numarası ve İmzası

• Kefil bekâr ise; eş bilgileri boş bırakılacaktır.

Not:  
1- Kefilsiz borç senetlerinde farklı borç verme oranı uygulanacaktır.

2- Senedinizi hazırlar iken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

Örnek:

Asıl borç: 4000,00TL 
Akdi faiz toplamı: 340,00TL ise

Borçlanma Senedi için tıklayınız.