STANDART TİP ORTAKLIĞA GEÇİŞ DUYURUSU

Katılımcı tip (B tipi) ortaklarımızın, Standart tip (A Tipi) ortaklığa geçiş imkânı için Sandığımıza yaptıkları yazılı ve sözlü müracaatları dikkate alınarak,  Katılımcı Tip (B tipi) ortakların, fon getirilerini negatif yönde etkileyen mecburi yatırımsal kısıtlar olması, hakeza emeklilik yardımı hesaplamasının mevzuat gereği olarak Standart tip ortaklıktan farklı yapılması gibi durumlar gözönünde bulundurularak, Yönetim Kurulumuzun 12.07.2019 günkü toplantısında, bir defaya mahsus ve son kez olmak üzere Katılımcı (B Tipi) ortakların Standart (A Tipi) ortaklığa geçmelerine izin verilmiştir.

B tipinden A tipine geçiş yapmak isteyen ortaklarımızın yazılı başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, başvurular için son tarih 31.10.2019 tarihi mesai bitimidir. Bu tarihten sonra başvuru yapan ortakların geçiş işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Tip geçiş işlemleri, 2019 yılı faaliyetlerinden elde edilecek dağıtılabilir kar tutarının belirlenmesinin ardından 01.01.2020 tarihinde yapılacaktır.

Tip geçiş talebi, duyurumuzun ekinde yer almakta olup, geçiş yapmak isteyen ortaklarımızın bu talimatı imzaladıktan sonra posta yoluyla 31.10.2019 tarihi mesai bitiminden önce Sandığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Katılımcı tip ortaklarımız, ihtiyaç duydukları takdirde tip geçişiyle ilgili olarak Polsan Ortak İletişim Merkezini ( 444 72 00 )  arayabilirler.

Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


Dilekçe örneği için tıklayınız..