İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Polis Bakım ve Yardım Sandığı İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetmeliği ve Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenen hususlar geçerli ve saklı kalmak üzere Polis Bakım ve Yardım Sandığı, İştirakleri, Bağlı Ortaklıkları Yönetim Kurulu Üyeleri ve müdürleri aşağıda belirtilen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt etmiştir;

  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı, iştirakler, bağlı ortaklıklarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul edemez, ayrıca üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ya da menfaat sağlama yönünde girişimde bulunamaz, borç para alamaz, kefalet ilişkisi içine giremez, kayırma, v.b. girişimlerde bulunamaz,
  • Konumu gereği iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi, dokümanlar, ticari sırlar, üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgileri korur, görevinden ayrıldıktan sonra da görevi nedeniyle haiz olduğu bilgi, belge, proje, yönetmelik vb. çalışmaları dışarı çıkaramaz,
  • İş ve işlemlerini, ortak (üye) ve müşteri memnuniyeti odaklı, dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden, şeffaf, adil ve hesap verebilir şekilde zamanında yerine getirir,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranır,  kurumun kuralları çerçevesinde verebileceği ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve verilen taahhütleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşları ve diğer muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket eder,
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı, İştirakler / Bağlı Ortaklıkların varlıklarını kişisel çıkarlar için kullanamazlar ve israf edemezler.

 

Eliz Yazılm 2019