İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00
Ortaklık

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan tüm teşkilat mensupları POLSAN’a Ortak olabilir. 28.12.2018 tarihinde kabul edilen yasa ile bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm emniyet mensupları Sandığın Daimi Ortağıdır.

Ortaklık Nasıl Başlar?

İhtiyari Ortaklık için Ortaklık Taahhütnamesi eksiksiz doldurularak Sandığa posta yoluyla ulaştırılır. Daimi Ortaklık için Emniyet Genel Müdürlüğü veri gönderir ve Ortaklık otomatik olarak başlar.

 

POLSAN'ın Faydaları Nelerdir?
 • İkinci bir emeklilik ikramiyesi,
 • Dayanışma ve mesleki birliktelik,
 • Bütçenizi sarsmadan birikim yapabilme,
 • Masrafsız borç çekebilme,
 • Kampanya ve indirim anlaşmalarından faydalanabilme,
 • Vefat ve maluliyet halinde yardım alma.

 

POLSAN'ın Yasal Yardımları Nelerdir?

POLSAN, Emeklilik, Vefat ve Maluliyet Yardımı yapmaktadır.

Emeklilik Yardımı

Emniyet Teşkilatı'ndan ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere emekli yardımı ödemesi yapılır.
Kurum değişikliği yapan Ortakların Emekli yardımı ödemesi yapılabilmesi için, Ortaklarımızın en son çalışmış olduğu birimden ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısını bildiren resmi evrakı göndermeleri gerekmektedir.

Maluliyet Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortakları, görevleri dahilinde veya haricinde uğrayabilecekleri maluliyet veya vefat hallerinden doğacak her türlü gelir kaybı durumunda, Sandık güvencesi altına girebilmekte, kendileri ve/veya aileleri için oluşacak gelir kayıplarını telafi edici maddi yardım imkanına kavuşmaktadır.
En az 1 yıl Sandık Ortağı olanlara (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz) aşağıdaki esas ve usullere göre maluliyet yardımı yapılır.

Vefat Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandık Ortağı iken,
a) Vefat eden Ortağın, yasal mirasçılarına,
b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden Ortağın kendisine, Vefat Yardımı ödenir.

Ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin;

 • Ortağın vefatı halinde on beş katı,
 • Ortağın eşinin vefatı halinde üç katı,
 • Ortağın çocuğunun vefatı halinde bir katı şeklinde ödeme yapılır.

 

POLSAN'ın Borç Verme Hizmeti Nasıl Çalışır?

Borç Verme Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen borç para isteme şartlarını sağlayan üyelere;

 • İhtiyaç için,
 • Aidat karşılığı,
 • Taşıt için,
 • Konut için borç verilmektedir.
 • Borç verme hizmeti Ortaklık süresi ve Emekli Esas Aylığına göre değişiklik gösterir.

*Borç kullanmak isteyen Ortaklar, Borç Senedini eksiksiz ve doğru olarak hazırlayıp, posta yolu ile Sandığa ulaştırmalıdırlar.
*Konut için borçlanma limitleri, Ortağın 2016 Aralık ayındaki Emekli Esas Aylığının (E.E.A.) Ortaklık süresine göre 20 ve 25 katıyla çarpımı ile hesaplanmaktadır.

Eliz Yazılm 2019