İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan maaşlı ve ücretli memurlar Sandığa Ortak olabilirler. 

Ortaklık nedeniyle elde edilecek hakların başlangıcı; ihtiyari ortaklar için ilk aidatın ödendiği tarih, Daimi (kanuni) Ortaklar için göreve başlama tarihidir. İhtiyari ortaklığa müracat, Sandık Genel Müdürlüğünce belirlenecek Ortaklık Giriş Taahhütnamesi'nin imzalanması ve Sandığa teslimi yapılır.

 

Eliz Yazılm 2019