İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

POLSAN İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sandığın hedef ve stratejileri doğrultusunda, seçme - yerleştirme, ücret yönetimi, personel özlük işlemleri, performans yönetimi, eğitim, çalışma usul ve ilkeleri, ödüllendirme, disiplin, organizasyonel yapılanma hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

POLSAN’ın insan kaynakları politikası;

• Kurumumuza, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, kurum değerlerini benimseyip yaşatacak ve işin gerekliliklerini tam olarak yerine getirecek yetenek ve kapasiteye sahip kişileri kazandırmak,

• Çalışanlarımızı en iyi yapabilecekleri değil, en iyi gelişebilecekleri ve verimliliklerini artırabilecekleri pozisyonlara getirmek,

• Sorumluluk sahibi, işini geliştirmek için tüm fırsatları değerlendiren, yönlendiren, üretken çalışanların hâkim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak.

 

Eliz Yazılm 2019