İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

1952 yılında kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), 68 yıldır ülke güvenliği için cansiparane çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarının yanındadır. POLSAN, Ortaklarının görev yaptıkları süre boyunca maddi ihtiyaçlarını en uygun koşullarla karşılamak, görev süreleri sona erdiğinde de müreffeh bir emeklilik yaşamaları için çalışmaktadır.

POLSAN, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolunda attığı sağlam adımlarla hizmet kalitesinden asla ödün vermeden Ortaklarının ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz şekilde karşılamaya, Emniyet Teşkilatımızın gurur duyulan bir kurumu olarak Ortak sayısını artırmaya ve ülkemiz için katma değer üretmeye devam edecektir. 
       

TARİHÇE

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90’ıncı maddesine istinaden kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), Emniyet Teşkilatı mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir sosyal yardımlaşma kuruluşudur.

Köklü geçmiş ve uzmanlığıyla Ortaklarına güven aşılayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın (POLSAN) geçmişi II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Sandık, 15 Şubat 1329 Rumi (1913) yılında çıkarılan Sandığın kuruluşu, organları, borç verme esasları, yapacağı yardımlar, işlemlerinin denetimi, ortaklık aidatı ve gelirleri gibi hususları içeren “Polis ile Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi” ile resmen kurulmuştur. 1951 yılında ise 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90’ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile 1913 tarihli Nizamname yürürlükten kaldırılmış, Polis ile Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı aktif ve pasifleriyle Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na devredilmiştir.

Günün ekonomik koşullarına ve Ortak ihtiyacına cevap veremez duruma gelen 1951 tarihli Tüzük, 1998 yılında yürürlükten kaldırılmış, yeni bir yapılanma süreci başlatılarak, POLSAN’a şirket kurma ve şirket ortağı olma hakkı tanıyan çağdaş bir örgütlenmenin önü açılmıştır. 28.12.2018 tarihinde kabul edilen yasa ile bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm Emniyet mensupları, POLSAN’ın Daimi Ortağı sayılmaktadır.

 

 

 

 

 

Eliz Yazılm 2019