İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Polis ve Bakım Sandığı Ortağı iken,
a) Vefat eden Ortağın, yasal mirasçılarına,
b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden Ortağın kendisine Vefat Yardımı ödenir.

     Vefat Yardımının Hesaplanması
Ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin;

 • Ortağın vefatı halinde on beş katı,
 • Ortağın eşinin vefatı halinde üç katı,
 • Ortağın çocuğunun vefatı halinde bir katı.

     Eş Vefat İçin İstenilen Evraklar

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı),
 • Dilekçe.

     Çocuk Vefat İçin İstenilen Evraklar

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı),
 • Dilekçe.

Not: Doğumdan sonra vefat etti ise Vukuatlı nüfus kaydı aranmaz, Doğum Raporu ile ölüm belgesi yeterlidir. Ortağın birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her çocuk için ayrı ödeme yapılır. Miadında ölü doğan çocuklar için de ölüm yardımı yapılır. Normal gebelikte en az 180 günlük çocuk miadını doldurmuş sayılır. Ölü doğan çocuğun miadında olduğu doktor raporu ile belgelenir. 
     Ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde aranmayan ölüm yardımları zamanaşımına uğrar.

     Üye Vefat İçin İstenilen Evraklar

Sandık Ortaklığı 3 yıl ve üzeri için;

 • Veraset İlamı (Onaylı),
 • Vefat raporu,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı),
 • Emekli Sandığı Kanunu gereğince vefat dolayısı ile ilgili maaş bağlandığına ilişkin Emekli Sandığından alınan yazı,
 • Dilekçe.

Sandık Ortaklığı 1 ay ve 36 ay arası üyelik için;

 • Veraset İlamı (Onaylı),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı),
 • Dilekçe.

Yukarıda istenen vefat evraklarına ek olarak ayrıca farklı evraklar istenebilecektir.

 

Eliz Yazılm 2019