İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Yönetim Kurulu, sekizi Ankara’da biri de Ankara dışında bir ilde görevli bulunan Sandık Ortakları arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulunun yirmi yedek üyesi bulunur.

Yönetim Kuruluna en az beş yıllık Ortaklar aday gösterilir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

Eliz Yazılm 2019